Citrix kjøper løsning for å drifte nettskyer

VMLogix styrker selskapets OpenCloud-plattform for tjenesteleverandører.

Citrix kjøper løsning for å drifte nettskyer

VMLogix styrker selskapets OpenCloud-plattform for tjenesteleverandører.

Citrix bekreftet i dag at selskapet har avtalt å kjøpe VMLogix, en leverandør av løsninger for å drifte private og offentlige nettskyer. Citrix, som er mest kjent for løsninger for virtuelle arbeidsflater og serverdrevne pc-applikasjoner, ser oppkjøpet i forbindelse med sin strategi «OpenCloud», en infrastrukturplattform rettet med tjenesteleverandører.

Oppkjøpet av VMLogix ventes fullført i løpet av inneværende kvartal. Teknologien skal generelt forenkle tjenesteleverandørers arbeid med å tilby infrastrukturtjenester.

Ifølge Citrix legger kjøpet av VMLogix også grunnlag for et nytt selvbetjeningsgrensesnitt til virtualiseringsplattformen XenServer, en av nøkkelkomponentene i selskapets rammeverk for nettskyen. Det innebærer at sluttbrukere skal selv kunne styre virtuelle ressurser hentet fra private nettskyer.

Samtidig kunngjør Citrix at «OpenCloud» har fått flere utvidelser på driftssiden. Den viktigste er at brukere som kombinerer tjenester fra ulike nettskyleverandører, og kombinerer disse med tjenester fra en egen nettsky, skal kunne drifte hele sitt miljø fra samme driftskonsoll.

Til toppen