Citrix øker mest i skyen

Søker etterfølger til Mark Templeton.

Citrix øker mest i skyen
Mark Templeton besøkte Oslo i juni 2010. Bilde: Per Ervland

Citrix nådde en omsetning på 802 millioner dollar i fjerde kvartal 2013, opp 8 prosent fra samme kvartal 2012. Nettoresultat etter skatt ble bedret med 22 prosent, til 139 millioner dollar. Citrix setter av 14 prosent av nettoresultatet til skatt.

Den største inntekstposten til Citrix er lisensoppdateringer og vedlikehold. Den er opp 11 prosent til 337 millioner dollar, og utgjør 42 prosent av omsetningen.

Produkter og lisenser – altså nysalg av programvare etter den «gamle» modellen – er i praksis på stedet hvil, 270 millioner dollar mot 269 millioner.

Tjenester levert gjennom nettskyen («software as a service», SaaS) øker med 13 prosent til 153 millioner dollar.

Det er altså i nettskyen at Citrix opplever sterkest vekst. Samtidig er veksttakten noe lavere enn i de tre første kvartalene i 2013. Da var den litt over 14 prosent.

Toppsjef Mark Templeton er snart tilbake på jobb etter en permisjon begrunnet i private anliggende.

Templeton tar sikte på å pensjonere seg i løpet av året, forutsatt at styret samles om en etterfølger. I hans fravær fungerte David Henshall som CEO. Henshall er nå forfremmet til COO («chief operating officer»), en delvis avlasting for CEO-rollen, samtidig som han ivaretar stillingen som finansdirektør.

Les mer om: