BEDRIFTSTEKNOLOGI

Citrix satser på de store miljøene

Citrix har oppgradert MetaFrame-plattformen som fordeler Windows-applikasjoner til klienter av alle slag. Bedringene i "XP" er vesentlig innen drift, og retter seg mot store miljøer.

23. feb. 2001 - 16:49

Citrix MetaFrame er den mest utbredte plattformen for å levere interne og eksterne applikasjonstjenester. Den kjører på toppen av terminaltjenesten i Windows ("Windows Terminal Server" eller WTS). Avhengigheten av Windows er bevisst valgt. Noe av styrken til MetaFrame er nettopp evnen til å la ikke-Windows-klienter kjøre Windows-applikasjoner.

På den andre siden opplever Citrix et typisk fenomen for tredjeparts Windows-utviklere. Ved hver oppgradering av Windows, vokser funksjonaliteten i operativsystemet og overtar noe av det tredjepartsapplikasjonen tidligere måtte stå for på egen hånd.

MetaFrame merker dette i forbindelse med terminaltjenesten i Windows 2000, som langt på vei dekker behovet i mindre miljøer, og dermed gjør det overflødig å legge et MetaFrame-lag oppå der igjen. Følgelig må MetaFrame i stigende grad møte behovene i større miljøer.

Dette er den ene grunnen til at Citrix satser stort på skalérbarhet og drift.

Teknisk markedsansvarlig Dave Austin sier til digitoday.no at dette også svarer til tilbakemeldinger fra kundene.

- Vi har fått høre at det vesentlige nå er å sørge for sterke driftsverktøy og bedre skalérbarhet, slik at MetaFrame kan brukes av store bedrifter og av tilbydere av applikasjonstjenester. Med "enterprise"-utgaven av MetaFrame XP er vi i stand til å møte behovene i Internett-skala, med tusener av distribuerte servere. Vi er videre blitt flinkere til å gjøre nytte av Internett til å formidle applikasjoner, også der båndbredden er begrenset. Under slike forhold er det også viktig å sørge for sikkerheten.

Inntil videre skal ikke XP-versjonen, som forutsetter Windows 2000 i bunn, fortrenge dagens versjon 1.8.

XP vil tilbys i tre varianter, avhengig dels av størrelsen på miljøet det skal dekke, dels av hva slags driftsfunksjoner som buntes med pakken. Den rimeligste, XPs (for "server"), er for å forsyne avdelinger eller andre mindre gruppe med én eller noen få applikasjoner. Så kommer XPa (for "advanced") der opptil tusen brukere fordelt på flere avdelinger skal forsynes med mange applikasjoner fra opptil 100 servere. På driftssiden har XPa blant annet funksjoner for lastfordeling mellom serverne. Enda større eller mer krevende miljøer forutsettes å ty til XPe (for "enterprise") der man i tillegg til lastfordeling også har sentral styring av alle ressurser.

- Har kan vi håndtere over tusen servere, og har full oversikt over hver enkelt bruker og hver enkelt ressurs. Her tilbys også funksjoner for fjerninstallasjon av alt fra drivere til applikasjoner, fra sentralen og ut til alle servere og brukere. Driftskonsollet kan integreres i driftsverktøy som Tivoli, OpenView og Unicenter. Det er videre laget slik at det kan formidle data til faktureringssystemer.

XP sørger for å samle spor av det brukere - kunder - gjør, slik at sentralen står bedre rustet til å forholde seg til klager. Sporing er også lagt inn i funksjonen som Citrix kaller "shadowing", at noen i IT-avdelingen fjernstyrer alt som skjer på skjermen din. Citrix har lagt inn flere egenskaper for å hindre misbruk av fjernstyring.

ActiveDirectory kan nyttes for å bedre brukerstyringen, og for å forenkle påloggingen. Katalogtjenesten kan også knyttes til Nfuse, den delen av XP som gir applikasjonstilgang gjennom et tilretteleggbart web-grensesnitt.

- Dette er med på å gjøre det mulig å kjøre for eksempel regnearkmodeller i Excel fra en Linux-klient, eller til og med betjene dem trådløst fra en Palm eller en Psion. Vi vil vurdere å knytte XP opp mot Novells katalogtjenester også, avhengig av hva slags behov kundene signaliserer.

På klientsiden bør det nevnes at Citrix nå kan håndtere 24 biters farger til nær sagt enhver oppløsning. Ved smalbånds nettaksess er den nye klienten i stand til å begrense nettrafikken, for eksempel ved ikke å oversende hvert tastetrykk, men samle dem opp og formidle dem gruppevis.

XP er jevnt over dyrere enn forgjengeren. Gartner Group har publisert en analyse der det antas at små installasjoner foreløpig kan være best tjent med å holde seg til versjon 1.8. Store miljøer anbefales varmt å oppgradere for å dra nytte av de forbedrede driftsegenskapene.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.