Citrix setter fart på SAP-miljøer

En undersøkelse viser hvordan Citrix kan bidra til drastisk redusert responstid i SAP-miljøer.

Citrix setter fart på SAP-miljøer
Bilde:

Citrix og SAP har gått sammen om å teste virkningen av Citrix-produkter i SAP-miljøer, både i lokale nettverk og over forbindelser med varierende kvalitet og båndbredde.

Testene ble gjennomført i SAP Enterprise Services Community Networking Lab. Disse Citrix-produktene ble testet, både enkeltvis og sammen:

  • Netscaler: En kontroller og akselerator for webapplikasjoner som skal gi bedre ytelse for brukeren, bedre sikkerhet, og redusere belastningen på serverne.
  • Presentation Server: Leverer Windows-applikasjoner til klienter, ved at applikasjonene installeres sentralt og virtualiseres eller streames til brukerne.
  • WANScaler: En løsning for å bedre ytelsen til applikasjoner levert over forbindelser med varierende båndbredde og kvalitet.
  • Access Gateway: En løsning for SSL-basert VPN, med én felles tilgang til alle applikasjoner.
  • EdgeSight: Overvåker applikasjoners ytelse sett fra brukerens ståsted, med tanke på å sikre at gitte krav tilfredsstilles.

Resultatene av testene er gjengitt i en rapport som er gratis tilgjengelig mot registrering hos Citrix: Citrix Shifts Your SAP Solutions into High Gear.

Testmiljøet er skissert nedenfor. Merk plasseringen av de ulike Citrix-produktene:

Målingene viser at innføringen av Citrix i et SAP-miljø kan gi vesentlige gevinster på både bruker- og serversiden. Hos brukeren kan responstiden reduseres med fra 50 prosent (halvering) til 99 prosent (altså ned til en hundredel av hva den opprinnelig var). CPU-bruken på serversiden kunne økes med opptil 60 prosent.

Hver for seg kunne NetScaler og WANScaler redusere responstiden med 80 til 95 prosent. Det var de ble brukt sammen at reduksjonen ble opptil 99 prosent: Det gjaldt over dårlig linje, nærmere bestemt 768 kb/s med 1 prosent tapte pakker.

Med Presentation Server kunne responstidene på brukersiden reduseres med mellom 50 og 97 prosent, viste målingene.

Bildet til høyre viser målingen av en av SAPs standardtester med nedlasting av en fil på 5 MB. Denne testen skal gjenspeile brukeropplevelsen i tunge transaksjonsmiljøer. Det er særlig over dårlige linjer at bedringen er påtakelig.

    Les også: