Citrix vil også ta seg av bedriftens portal

Har du først satset på en Citrix-løsning, er det et lite og naturlig neste skritt å tilby brukerne en ekte portal. "South Beach" blir klar innen sommeren.

Har du først satset på en Citrix-løsning, er det et lite og naturlig neste skritt å tilby brukerne en ekte portal. "South Beach" blir klar innen sommeren.

Portal-prosjektet "South Beach" ble kunngjort seint i fjor høst. Mens vi venter på at den skal gjøres tilgjengelig - Citrix lover at det skal skje innen sommeren - reiser selskapets representanter rundt for å fortelle om hva det innebærer. Samtidig tilbyr nettstedet blant annet en brosjyre og et bakgrunnsdokument ("white paper").

- Portalløsninger som tilbys i dag, er ofte for omfattende og utgjør et for stort inngrep i bedriftens IT-system, mener David Austin, teknisk markedsfører for det nordlige Europa. - Vår idé er å videreføre investeringen i Citrix-teknologi gjennom et påbygg som gir tilgang til nye tjenester gjennom et kjent grensesnitt.

Austin viser et eksempel på skjermbilde fra en tenkt South Beach-løsning. Elementene er kjente: et vindu med tilgjengelige applikasjoner, et med uleste e-postmeldinger, et med dagens avtaler og gjøremål, et med kontinuerlig oppdatert kursinformasjon, et med overskrifter fra bedriftsinterne nyhetstjenester, et med overskrifter fra utvalgte eksterne nyhetstjenester, og så videre.

- Bakgrunnen er at vi kjøpte den amerikanske portalleverandøren Sequoia i fjor. Da fikk vi XML-rammeverket for en portaltjener. Vi har fjernet det som har med applikasjonsintegrasjon på bedriftsnivå, fordi vi ønsker å holde fast ved vår lest, som er å tilby tilgang. Det vi tilfører den opprinnelige Sequoia-portalen, er rollebasert tilgang til tjenestene og applikasjonene som inngår i portalen, samtidig som vi åpner for en fleksibel og enkel personliggjøring av grensesnittet.

Austin lover at det ferdige produktet skal være enkelt å installere, og at det skal virke straks det er installert.

- Det kreves verken programmering eller andre spesielle ferdigheter for å få til en portal som gir umiddelbare fordeler. Vi tror en implementering i korte trinn svarer mer til folks behov og ønsker. Forbedringene og utvidelsene kan komme etter hvert som portalene brukes, og utformes i tråd med brukernes ønsker, både interne og hos partnere.

Citrix ser for seg at South Beach brukes i tilknytning til Citrix Secure Gateway, en teknologi som skal tilby sikker tilgang til alle bedriftens applikasjoner fra en hvilken som helst nettleser, det vil si alt fra en internettkafé til nettleseren på en Nokia Communicator eller en Pocket PC. Da vil bedriften kunne tilby medarbeiderne en personlig tilrettelagt skjermarbeidsplass, som er identisk overalt de måtte finne på å arbeide.

Til toppen