Civilization - anno år 2101

Alpha Centauri er i praksis den tredje utgaven av simuleringsspillet Civilization. Selv om Alpha Centauri tar for seg en fjern framtid, er likhetstrekkene med de tidligere utgavene slående. Men det er ikke nødvendigvis negativt.

Alpha Centauri er i praksis den tredje utgaven av simuleringsspillet Civilization. Selv om Alpha Centauri tar for seg en fjern framtid, er likhetstrekkene med de tidligere utgavene slående. Men det er ikke nødvendigvis negativt.

Civilization var sammen med SimCity det mest kjente simuleringsspillet som finnes. Spillet som kom i 1991, gikk ut på at man skal bygge opp en sivilisasjon i konkurranse med et antall andre folkeslag. Civilization 2 kom noen år senere. Målet i Civilization 2 er akkurat det samme som i Civilization - å sende et romskip til Alpha Centauri, men spillet er mye mer omfattende når det gjelder grafikk, lyd, enheter og teknologier. Det er i ettertid også kommet en del tillegg og oppdateringer til disse utgavene - blant annet nettverksutgaven av den originale Civilization, Civnet.


Sid Meier's Alpha Centauri er oppfølgeren til Civilization 2. På det tidspunktet man kommer inn i spillet, har romskipet som ble sendt fra Jorden - Unity - krasjlandet på Chiron - en planet til den største stjernen i Alpha Centauri-systemet.
Alpha Centauri
Men allerede før dette er en rekke det skjedd flere uhell. En feil i romskipets reaktor vekker romfarerne fra kryosøvnen.

Det viser seg da at all kommunikasjon med jorden er brutt. Etterhvert bryter det ut kaos blant besetningen på Unity og det dannes klikker rundt de 7 sterkeste lederne. Hver av klikkene har sin spesielle ideologi som påvirker gruppens muligheter til å klare seg senere i spillet. Når Unity nærmer seg Chiron, skyter det forskjellige grupperingene seg ut i små redningsfartøyer og lander på forskjellige steder på Chiron. Der begynner de å opprette hvert sitt samfunn.

Etterhvert som samfunnene utvikles og beboerne utforsker planeten, støter innbyggerne fra de forskjellig grupperingene på hverandre. Man må da velge om man vil ha et vennskapelig forhold til de andre samfunnene og dermed opprette handelsforbindelser og utveksle teknologier, eller om man ønsker å erobre samfunnets byer og teknologier. Dette er akkurat slik det har vært i de tidligere versjonene av Civilization også.

Men det er nyheter i Alpha Centauri også. Med spillet følger det en plakat som gir en oversikt over alle de teknologiene man etterhvert vil utvikle, samt sammenhengen mellom disse. Plakaten viser også hvilke fordeler hver av teknologiene gir. Oppfinnelsene er kanskje noe av det mest fantastiske med spillet. Her finner du teknologier som friksjonsfrie overflater, neural transplantering, enpols-magneter, digitale føleser, kvate-maskineri og telepati slik man opplever det i science fiction-serien Babylon 5.


Miljøet på Chiron ligner mye på det man finner på Jorden. De finnes store mengder vann, mineraler og både flora og fauna. De to sistnevnte er likevel mer til plage enn nytte for menneskene.
Floraen består stort sett av en type sopp som beboerne må fjerne før landarealet kan utnyttes til noe særlig. I områder med mye sopp holder også bevissthetsmarkene til. Dette er små kjøttetere som borer seg inn i hodet på menneskene og fortærer den. Samtidig blir offerne utsatt for de frykteligste mareritt og fantasier. De viktigste middelet mot bekjemping av disse ekle krypene er god moral. Disse opptrer på omtrent samme måten som piratene gjorde det i Civilization - tilfeldige angrep. En viktig forskjell er at man etter å ha utviklet telepati, kan sende disse markene til å angripe fienden.

For å gjøre det litt mer hjemmekoselig, kan menneske endre naturen på Chiron. Dette gjøres med såkalte terraformerne, store kjøretøyer som blant annet kan bygge veier, solkraftverk, gruver og landbruksområder. Samfunnene er nemlig avhengige av både mat, energi og mineraler for å kunne eksistere. Riktignok finnes det en del lett tilgjengelige rester etter Unity-romskipet spredt utover planeten. Men dette er langt fra nok til at sivilisasjonene kan overleve særlig lenge.

I de to Civilization-utgavene var det nybyggere som gjorde oppgavene terraformerne gjør i Alpha Centauri. I tillegg grunnla nybyggerne byer. I dette nye spillet finnes det egne enhet som gjør dette. Disse kalles koloniseringsbelger og inneholder alt en by trenger for å overleve en kort periode, inkludert beboere.I begynnelsen går livet for det meste ut på å bygge nye byer, utforske landskapet, bekjempe mark, utvikle nye teknologier og lage sivile og militære enheter og bygninger. Etterhvert som teknologien utvikles, kan man lage stadig mer avanserte enheter og bygninger.
Enhetene kan også skreddersys av spilleren etterhvert som nye teknologier blir tilgjengelige. De finnes også en del monolitter og kulturgjenstander på Chiron som kan gi samfunnene ny viten eller nye fordeler.

Senere blir det like viktig å tilfredsstille beboernes behov for mat og underholdning, samt å kontrollere forholdet til nabosamfunnene.

I det hele tatt er det mye som er felles med Civilization. Men brukergrensesnittet er nytt og forbedret, grafikken mer detaljert og selvsagt er historien en annen. Spillet er forholdsvis lettdrevet, det er ikke behov for å ha 3D-kort - det går i grunnen helt greit på en litt kraftig Pentium-PC. Som i Civnet og Civilization 2 er det mulig for flere spillere å spille mot hverandre over et lokalt nettverk, modem, nullmodem eller Internett.

Jeg tror de fleste tidligere (og sikkert nåværende) Civilization-spillerne vil føle seg hjemme i Alpha Centauri, samtidig som spillet inneholder tilstrekkelig mye nytt til at det er spennende. Spillet er i hvert fall bra gjennomarbeidet og mulighetene til mange sene kvelder er fortsatt tilstede. Det er så mange detaljer og egenskaper man må sette seg inn i for å bli en god Alpha Centauri-spiller at for mye fritid ikke vil være noe problem en mange dager fremover.

Alpha Centauri er allerede tilgjengelig i butikkene.
Til toppen