Clarke holder ord

Dagens resultatsfremleggelse av rekrutteringsselskapet StepStone viser at tapene har bunnet ut slik selskapet har lovet gjennom hele året. Selskapet kan også vise til positiv drift i Skandinavia.

Giles Clarke hadde nok en hyggelig ringerunde med presse og analytikere da han ringte rundt etter resultatsfremleggelsen i dag. For tallene viser at StepStone (STP) holder hva de lover. Det viktigste i så måte var at selskapet skulle ha et mindre tap for fjerde kvartal enn hva de hadde i tredje.

Et stadig voksende underskudd fra kvartal til kvartal forårsaket av økte kostnader forbundet med ekspansjonen, har ført til stor bekymringen blant aksjonærene.

I fjerde kvartals-tallene viser det seg at StepStone hadde et driftsunderskudd på 266 millioner norske kroner, mot 335 i tredje og 273 i andre. Selskapet fikk således et bedre driftsresultat i de siste tre måneder av fjoråret enn for både andre og tredje kvartal. På linjen for resultat før skatt ble det imidlertid noe svakere etter avskrivninger på 59 millioner kroner som selskapet tok, slik at tallet til slutt havnet på 325 millioner norske kroner i fjerde kvartal mot 368 mill i tredje og 286 mill i andre.

I forkant av dagens resultatspresentasjon var det ventet at selskapet ikke ville klare å innfri sine lovnader og allikevel ha svakere tall for siste kvartal enn tredje. I henhold til gjennomsnittet av analytikerne som Reuters har forespurt, trodde disse at StepStone vil legge frem et resultat som viste et tap på 365 millioner kroner. Noe som skulle tilsi en økning i tap på 8 millioner fra perioden før.

Vedrørende omsetningesveksten var analytikerne bedre stemt overfor internettselskapet, og trodde på en oppgang på 45 prosent. De faktiske tallene viste imidlertid "bare" 40prosent vekst.

Trafikken på sidene tilsier at publikum har tatt tjenesten mer og mer i bruk, ettersom man kan vise til både sterk økning i antallet unike besøkende og antall registrerte arbeidssøkere i CV-basen. Men det skuffende er kanskje at antallet ledige stillinger har gått ned fra siste rapportering sammen med utlyste jobber. Dette kan være et resultat av at man får besatt flere av jobbene som utlyses ettersom besøket har gått opp, men det kan også være et resultat av svakere salg.

Konsernsjef Giles Clark i StepStone sier til Aksjeforum at han ser veldig positivt på selskapets videre utsikter, og at den største utfordingen for selskapet blir å skape positiv drift i løpet av året.

- Vi er ekstremt optimistiske for fremtiden, sier Clark til Aksjeforum. Vi vil ikke gå inn i noen nye land enn de vil alt er inne i, men vi forventer en fortsatt vekst for disse.

Selskapet hevder at det som i forrige uke fremkom i pressen som en bemanningsreduksjon i Storbritannia i realiteten var en flytting av produksjonsarbeidet fra England til India. Men Clark sier samtidig at det naturlig fremover vil skje en reduksjon i staben som et resultat av at man er forbi ekspansjonsfasen som krever mer personell enn driftsfasen man nå er inne i. Og med en bedre trimming av salget til å gå over web, vil også denne delen av organisasjonen få overflødig kapasitet etter hvert, sier konsernsjefen i StepStone.

Til toppen