Clemet avslører nytt IKT-løft

Kristin Clemet avslører nå i formiddag et stort løft for IT-utdanningen og forskning i Norge.

Kristin Clemet avslører nå i formiddag et stort løft for IT-utdanningen og forskning i Norge.

digi.no har av en leser blitt tipset om at alle ansatte og studenter ved institutt for Informatikk ved Univerisitetet i Oslo mottok en felles epost i formiddag. Eposten var undertegnet "Morten Dæhlen, - en særdeles fornøyd instituttleder".

Meldigen fortalte at alle skulle innfinne seg til et fellesmøte.

"Statsråd Kristin Clemet skal i dag, onsdag 11. mai 2005, kl. 12.30 i Store Auditorium i informatikkbygget kunngjøre en særdeles positiv nyhet for ansatte og studenter ved Institutt for informatikk."

digi.no ringte Forsknings- og utviklingsdepartementet og fikk vite nyheten:

- Clemet annonserer startbevilgning til et nytt Informatikk-bygg i Forskningsparken. Det gamle er for lite og for dårlig standard og det har vært debattert lenge om man skulle bygge et nytt, men nå kommer altså bevilgningen, forteller Åse Solberg, informasjonskonsulent i departementet til digi.no.

- Regjeringen bevilger nå 10 millioner kroner for å komme i gang og det ligger dermed i i kortene at det kommer mer, forteller Solberg.

- Det er en stor dag for institutte og norsk IKT-forskning, sier Dæhlen til digi.no.

Og det nye bygget blir stort. Det nye bygget skal romme hele 350 ansatte, 150 stipendiater, 500 profesjon-studenter, 450 mastergrad-studenter og plass til undervisning av hele for 2000-3000 bachlor-nivå. De 350 omfatter trolig også USIT, som drifter det ene knutepunktet som binder Internett-leverandørene i Norge sammen.

- Man bygger et slikt bygg fordi man ser et behov. Det vil gi rom for å øke antall IT-studenter på Universistet i Oslo, sier Solberg.

Dæhlen opplyser at det nye bygget blir hele 24.000 kvadratmeter stort. Det gamle Informatikk-bygget skal fylles av andre aktiviteter.

- Regjeringen gjør dette for å kunne øke IKT-forskningen og utdannelsen. IKT er strategisk viktig fordi IKT støtter så mye annen forskning og utvikling i mange bransje, forteller Solberg.

- De siste årene fem årene har vi doblet antall studieplasser, men dette har ført til at studendene nå sitter i fem bygg over hele Blindern. Vi skal nå samle oss, men det ligger et utvidelsespotensialet her. Hva vi skal prioritere er vi ikke ferdig med å planlegge, sier Dæhlen til digi.no.

En så stor utbygging av Informatikk på Universistet i Oslo (UiO) blir dermed et viktig løft for hele IKT-bransjen i Norge. Sammen med Universistet i Trondheim er UiO de to mest prestisjefylte og største IKT-studiene i Norge.

Spørsmålet er om alle de private skolene og Universitetet i Trondheim er like glad for den øke konkurransen.

- Dette var meget gledelig og det er svært hyggelig at Regjeringen nå løfter IKT opp og frem, sier IKT Norge-sjef Per Morten Hoff. IKT-Norge har i lengre tid lobbet for å få et eget IT-universitet slik man har fått i danmark i København og dette var en svært positiv nyhet.

Med denne satsingen er det viktig at regjeringen får hele IT-politikken til å henge sammen. Vi mener det er meget besynderlig at IKT ikke lenger er et hovedsatsingsområde i Forskningsmeldingen slik det har vært tidligere. Det har Clemet fjernet, men på en gledens dag skal vi kanskje la det ligge.

Til toppen