Clemet inviterer til nye leksikon-samtaler

Utdannings - og forskningsminister Kristin Clemet har invitert Kunnskapsforlaget og samarbeidsgruppen rundt Cappelen til nye møter førstkommende mandag for å drøfte det videre arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase. Samtidig offentliggjøres nå deler av Bing-komiteens evalueringsrapport.

Utdannings - og forskningsminister Kristin Clemet har invitert Kunnskapsforlaget og samarbeidsgruppen rundt Cappelen til nye møter førstkommende mandag for å drøfte det videre arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase. Samtidig offentliggjøres nå deler av Bing-komiteens evalueringsrapport.

Nye signaler fra Kristin Clemet gir grobunn for behersket optimisme i Kunnskapsforlaget og Cappelen. For selv om departementet i forrige uke offentliggjorde at det ikke var aktuelt å gå videre med de foreliggende anbudene om en ny kunnskapsdatabase på nett, gjør de det nå klart at en ønsker å gjenoppta dialogen med anbudspartene. Forrige ukes overraskende melding fra Clemet førte til at Kunnskapsforlaget umiddelbart varslet at de villle legge ned Store Norske Leksikon. Clemet begrunnet sin innstilling med at hun ønsker en bredere vurdering av hvordan det felles norske informasjonsgrunnlaget kan sikres, og dette mener hun bør knyttes tettere til det IT-politiske samarbeidet eNorge.


I dag gikk så representanter for de ansatte i de ulike forlagene ut med en felles uttalelse der regjeringen oppfordres til å delta i et fortsatt bredt anlagt samarbeid for å sikre en nasjonal kunnskapsbase.

Leder av HK-Media som blant annet organiserer ansatte i de ulike forlagene, Anne-Berit Tuft, retter en kraftig henstilling til politikerne om å finne en løsning som kan føre til videre drift av en nasjonal kunnskapsbase.

- Vi ser gjerne for oss drøftelser om et bredt anlagt samarbeid for å få dette til, sier hun i oppropet.

Og reaksjonen fra regjeringskvartalet lot ikke vente på seg: Førstkommende mandag skal partene møtes på nytt for blant annet å diskutere statens oppgaver og hva som skal være de private aktørenes rolle i arbeidet med eventuelt å etablere en nasjonal kunnskapsbase, går det frem av en pressemelding fra Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet (KUF).

Det hjalp nok også litt på departementets velvillighet at institusjonen Fritt Ord onsdag bevilget 10 millioner kroner for å redde en nasjonal kunnskapsbase.

Samtidig med at departementet ber om et nytt møte, offentliggjør det store deler av evalueringskomiteen som vurdert anbudene for en nasjonal kunnskapsbase, den såkalte Bingkomiteen.

Bing & Co har levert en innstilling i to deler. Den første delen blir offentliggjort nærmest i sin helhet, med unntak av omtalen av anbudet fra Ementor. Det er selskapet selv som har bedt om at deres anbud ikke offentliggjøres. Del to av Bing-komiteens vurderinger dreier seg om de økonomiske forholdene rundt anbudene. Her er gjennomgangen av de enkelte tilbudene unntatt offentlighet, fordi de berører forretningsmessige forhold.

Komiteens oppsummering og samlede vurdering gjøres derimot offentlig og kan bestilles fra KUF.

Til toppen