Clemet vil ha tilbake flere IT-jenter

Utdanningsminister Kristin Clemet ønsker flere jenter til IKT-bransjen, og vil styrke realfagene.

I dag er stat, IKT-bransjen, Renate-senteret, Kvinneuniversitetet, skoleledere og jenter i videregående skoler samlet til en konferanse om hvordan jenter kan rekrutteres til real- og teknologifagene.

Konferansen blir et viktig bidrag til Utdannings- og forskningsdepartementets strategi for styrking av realfagene 2002-2007.

Det finnes i dag mange ulike prosjekter som omhandler styrking av realfagene, men det er liten overføring av erfaringer og kunnskap som fungerer mellom fylkesgrensene.

Derfor har aktørene tatt initiativ til en omfattende spørreundersøkelse blant jenter i 256 videregående skoler. Svarene vil danne grunnlag for videre tiltak i rekrutteringen av jenter til realfag på landets videregående skoler.

Svarresponsen har vært overveldende med over 600 jenter som har svart. Undersøkelsen viser blant annet at det er veldig få jenter som motiveres av skolen til å velge real og teknologifag.

Dette viser et klart behov for skoleledelsen om å iverksette strakstiltak som fungerer og ikke bare overordnede planer og mål. Undersøkelsen vise klare indikasjoner på at jenter har sterke holdninger og meninger om hva som skjer i skolen og hva som skal til for å velge annerledes.

Fra Sverige holder Inger Jarnkvist Schalander et innlegg. Hun har jobbet i flere år med jenter og realfag og kjørt prosjekter for det svenske Utdanningsdepartementet. Suksessfaktoren har vært å vise jentene hva kunnskap om «hard core» kan gjøre i humanistiske retninger. For eksempel hvordan røntgen kan redde kvinner fra brystkreft

Les mer om: