Clinton avviste ytelsesindeks for eksportkontroll

Den amerikanske regjeringen vedtok de forventede endringene i ytelsesgrenser for eksport av datamaskiner til land med atomvåpen, men nektet å gå med på bransjens forslag om å bygge eksportkontrollen på en egen dataindeks.

Den amerikanske regjeringen vedtok de forventede endringene i ytelsesgrenser for eksport av datamaskiner til land med atomvåpen, men nektet å gå med på bransjens forslag om å bygge eksportkontrollen på en egen dataindeks.

Grensene for fri eksport av datautstyr til militære instanser i land som Israel, Pakistan, India, Kina og Russland, ble hevet fra 2000 MTOPS (millioner teoretiske operasjoner per sekund) til 6500 MTOPS. Til sivil bruk ble grensen hevet fra 7000 MTOPS til 12.300 MTOPS.

De forrige grensene er fra januar 1996. De nye skal gjøres gjeldende om seks måneder, med mindre kongressen kommer med innsigelser.

Regjeringen begrunnet endringen med blant annet det faktum at den nye PlayStation-modellen som kommer til høsten, antakelig vil ha en teoretisk ytelse på 2000 MTOPS. En annen grunn var beregninger som tydet på at selv om amerikanske selskaper fikk eksportlisens, kunne raskere respons fra utenlandske leverandører øke deres omsetning med en milliard dollar i året, på amerikanernes bekostning.

Myndighetene erkjente også at grensene må revideres oftere enn tilfellet har vært hittil. Det ble varslet en ny revisjon oppunder jul.

Flere tunge aktører i USAs IT-bransje, blant dem IBM-sjef Louis Gerstner, har pekt på behovet for en eksportordning som enklere kan justeres til den teknologiske utviklingen. Flere har tatt til orde for en egen ytelsesindeks som kan nyttes til en automatisk regulering av eksportgrensene til sivile og militære instanser i land som har eller kan tenkes å utvikle atomvåpen, eller som kan tenkes å iverksette militære operasjoner som USA ikke er enig i.

Regjeringen avviste en slik indeks.

Til toppen