Clinton frykter orwellske tilstander

USAs president Bill Clinton foreslår et strengere regelverk for å gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere, forsikringsselskaper, banker og politi å hente inn elektronisk lagrede helseopplysninger om enkeltpersoner.

USAs president Bill Clinton foreslår et strengere regelverk for å gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere, forsikringsselskaper, banker og politi å hente inn elektronisk lagrede helseopplysninger om enkeltpersoner.

- Amerikanere skal aldri måtte bekymre seg for å oppleve mareritt-scenariet beskrevet i George Orwells "1984", sa presidenten.

I dag er det ingen føderale lover som begrenser tredjeparts tilgang til enkeltpersoners medisinske data. I enkelte stater er det faktisk slik at en lege kan opptre som pasientens "agent" og på eget initiativ avsløre helseopplysninger uten engang først å informere vedkommende pasient som opplysningene gjelder.

Presidenten påstår at over to tredjedeler av USAs voksne befolkning tviler på at deres helseopplysninger er godt nok sikret. "Og de har grunn til å være skeptiske", mener han. "Med et museklikk kan helseopplysninger om en person - uten pasientens samtykke - enkelt og lovlig overføres mellom personer som ikke er leger og med en begrunnelse som ikke har noe som helst med tradisjonell sykebehandling å gjøre".

Bill Clinton viste til "en fersk undersøkelse" som han sa "viser at over en tredjedel av alle Fortune 500-selskaper sjekker folks helseopplysninger før de ansetter eller forfremmer vedkommende".

Nå foreslår presidenten en ny lov som pålegger arbeidsgivere å søke om tillatelse fra de arbeidssøkende før de eventuelt begynner å grave i vedkommendes pasientjournaler.

Han foreslår også at pasienter skal ha innsynsrett i sine egne helsejournaler og kunne forlange å få korrigere eventuelle feilaktige opplysninger om seg selv. Forslaget betyr at pasienter kan saksøke enhver som gir bort helseopplysninger om dem uten deres samtykke, mens lovens håndhevere må be om en rettslig kjennelse fra en dommer før de eventuelt kan begynne å grave i enkeltpersoners helseopplysninger.

Til toppen