Clinton vil ha vill vest på nettet

Tirsdag vil Bill Clinton legge frem planer for å gjøre Internett til det reneste ville vesten.

Tirsdag vil Bill Clinton legge frem planer for å gjøre Internett til det reneste ville vesten.

Etter planene ønsker Clinton minst mulig regulering og avgiftsbelegging av Internett, til fordel for selvregulering og frihandel. Det er San Jose Mercury News som skriver dette, etter å ha lest et eksemplar av planen som legges frem tirsdag.

"Handel på Internett kan komme opp i titalls milliarder dollar ved årtusenskiftet. For å nå dette potensialet fullt ut, må myndighetene innta en ikke-regulerende, markedsorientert tilnærming til elektronisk handel, en tilnærming som støtter opp under oppbyggingen av et gjennomsiktig og forutsigbart økonomisk klima for å støtte global handel", heter det i planen, ifølge San Jose Mercury News.

Blant de områdene Clinton-administrasjonen forventer debatt rundt internasjonalt, er avgifter og toll, begrensninger i den frie flyten av informasjon, standardisering, lisensavtaler, og regulering av tjenesteleverandører.

Clinton-rådgiveren bak prosjektet, Ira Magaziner, har lagt ned seks måneder i utarbeiding av planen. Han har tidligere røpet nøkkelpunkter i planen i taler han har holdt i internasjonal sammenheng. Gjennom disse talene har Magaziner blitt kjent som en av de sterkeste forkjemperne for at nettsamfunnet skal regulere seg selv, snarere enn ved hjelp av lover.

Magaziner har også vært en av Clinton-administrasjonens sterkeste kritikere av Communications Decency Act (CDA), loven som i forrige uke ble forkastet av amerikansk høyesterett. Bill Clinton har sammen med justisminister Janet Reno vært en av pådriverne bak CDA.

Planene som nå legges frem, er ventet å høste kritikk fra to kanter. Først og fremst fra internasjonale politikere, som ser en fare for økte sosiale ulikheter ved å gjøre Internett til en privilegert økonomisk sone, dernest fra sensurtilhengere og pressgrupper som ønsker mer regulering av innholdet på Internett, for å stoppe pornografien på nettet.

I planen som San Jose Mercury News har lest, ønsker Clinton-administrasjonen likevel statlig kontroll over et område. Etter planen skal krypteringsteknologi fortsatt være forbudt å eksportere fra USA, til tross for at denne teknologien fritt kan benyttes i USA.

Til toppen