Clintons teknoråd anbefaler friere kryptoeksport

Kryptogruppa i komiteen som gir USAs president råd om internasjonal handel, vil antakelig ikke bli hørt når de anbefaler friere kryptoeksport.

Kryptogruppa i komiteen som gir USAs president råd om internasjonal handel, vil antakelig ikke bli hørt når de anbefaler friere kryptoeksport.

Den amerikanske programvareindustrien har lenge prøvd å få de amerikanske myndighetene til å innse at USAs begrensninger på kryptoeksport ikke hindrer uønskede elementer fra å kjøpe slik vare i andre land, at det er en rekke legitime interesser knyttet til eksport av sterk kryptering, og at industrien lider sterkt av at den ikke kan konkurrere med særlig europeiske og asiatiske leverandører.

I sin rapport, Liberalization 2000 (se peker nedenfor) går presidentens egen "Export Council Subcommittee on Encryption" ganske langt i å anbefale tiltak for å etterkomme bransjens viktigste krav, uten å åpne for fri kryptoeksport. Et av tiltakene går ut på å lage en lang liste over land der eksportbegrensningene ikke gjelder.

Flere amerikanske medier som referer fra rapporten, har innhentet kommentarer fra eksperter som sier de ikke tro USAs regjering vil endre standpunkt.

Før jul fikk USA sine partnere i Wassenaar-samarbeidet til å vedta tilsvarende begrensninger i kryptoeksporten som USA. Men dette vedtaket er siden langt på vei sabotert av både EU og andre land i samarbeidet, blant dem Norge.

Til toppen