Clintons trontale: 12-åringer må kunne internett

– Enhver tolvåring må kunne logge seg på internettet, sa USAs president Bill Clinton da han i morges norsk tid holdt sin "trontale", eller "State of the Union Address".

– Enhver tolvåring må kunne logge seg på internettet, sa USAs president Bill Clinton da han i morges norsk tid holdt sin "trontale", eller "State of the Union Address".

Uttalelsen kom da Clinton skulle uttrykke målet for den nye utdanningspolitikken, en politikk som han siden konkretiserte i ti punkter. Målet er:

"La oss gå sammen for å nå disse tre (sic) målene: Hver åtteåring må kunne lese, hver tolvåring må kunne logge seg på internettet, hver attenåring må kunne gå på høyskole, og hver voksen amerikaner må kunne fortsette å utdanne seg livet ut."

Clinton kom nærmere inn på internettet i det tiende punktet:

"Punkt ti, vi må føre informasjonsalderens makt fram til alle våre skoler. I fjor utfordret jeg Amerika til å kople hvert klasserom og hvert bibliotek til internettet innen år 2000. Det vil gi barn i den mest isolerte bygda, de mest behagelige forstedene og de fattigste skolene i bykjernen, den samme tilgangen til den samme verden av kunnskap, for første gang i vår historie."

Internettets demokratiserende kraft har med borgernes grunnleggende rettigheter, understreket Clinton:

"For å forberede Amerika for det 21. århundret, må vi utnytte vitenskapens og teknologiens mektige krefter. Dette er den første State of the Union-tale som overføres i direkte video over internettet. Men vi har bare såvidt begynt å fordele godene fra en teknologisk revolusjon som må bli fødselsretten til hver medborger."

Mot slutten av talen gikk Clinton nærmest over i ren lovprising av internettet og alle dens muligheter. Og om han har motforestillinger i forbindelse med for eksempel personvernhensyn, så lot han være å nevne dem:

"Vår anstrengelse for å kople opp ethvert klasserom er bare begynnelsen. Nå bør vi kople ethvert sjukehus til internettet slik at leger straks kan dele data om sine pasienter med de beste spesialistene på området. Og i natt utfordrer jeg privatsektoren til å starte oppkoplingen av hvert barnesjukehus så fort som mulig, slik at en sengeliggende unge kan holde kontakt med skole, familie og venner. Et sjukt barn skal ikke lenger behøve å være ensomt. (Applaus.)

"Vi må bygge internettets andre generasjon slik at våre ledende universiteter og nasjonale forskningslaboratorier kan kommunisere i hastigheter tusen ganger raskere enn dagens for å utvikle nye metoder i legebehandling, nye kilder til energi, nye måter å samarbeide på. Men vi kan ikke stoppe der.

"Etter hvert som internettet blir vår nye vannpost, vil det vanke en datamaskin i alle hjem – en lærer i alle fag, en forbindelse til alle kulturer. Dette vil ikke lenger være en drøm, men en nødvendighet. Og over det neste tiår, må det være vårt mål." (Applaus.)

De som hadde håpet på uttalelser som kunne knytte visjonene til konkrete bevilgninger eller prosjekter, ble altså skuffet. Men det er verdt å merke seg at republikaneren som var tatt ut til å uttrykke opposisjonspartiets svar, representant J. C. Watts fra Oklahoma, ikke hadde ett ord å si om internett, datamaskiner eller informasjonsteknologi.

Man ønsker altså ingen politisk strid rundt internettets utvikling. Jeg velger å tro at et samlet amerikansk politikerkorps anerkjenner nødvendigheten av den satsningen Clinton legger opp til, og at det er mer å hente på et stille samarbeid for å realisere den, enn ved en motstand som siden kan gi demokratene en ufortjent plass i solen når det uunngåelige skjer, og visjonene blir til virkelighet.

Til toppen