ClusterQue samler HP-skrivere i klynger

ClusterQue fra Bluemega samler opptil seks HP-skrivere i en klynge, og får unna store utskriftsjobber i en fei.

ClusterQue fra Bluemega samler opptil seks HP-skrivere i en klynge, og får unna store utskriftsjobber i en fei.

Løsninger for å samle datamaskiner i klynger har eksistert i mange år. Den franske skriverløsningsleverandøren og JetCAPS-medlem Bluemega har laget en løsning som gir tilsvarende fordeler med økt kapasitet og større pålitelighet på skriversiden. ClusterQue gjør at store utskriftsjobber kan fordeles automatisk på opptil seks skrivere i lokalnettet.


- Ved at flere skrivere kan betraktes som én stor skriver, slipper man å investere i én dyr skriver for å ta unna de tyngste jobbene, sier Hubert Poitier. - Skulle én skriver falle fra, omfordeles utskriften automatisk til de som er igjen.


ClusterQue er programvare som installeres på en Windows NT eller 2000-maskin. Der settes opp en tilordning som avgjør hvilke skrivere som skal samarbeide i hvilke klynger. Alle nye LaserJet-modeller kan ordnes i klynger, både farge og sort/hvitt-modeller. Programvaren får Windows-applikasjoner til å oppfatte klyngen som én skriver. Det er ikke nødvendig med noen dedikert server/print-kontroller.

- Når du konfigurerer klyngen, gir du blant annet regler for hvilke betingelser som må oppfylles for at klyngefunksjonen skal tre i kraft. Klyngen hindrer ikke brukere fra å sende mindre jobber til spesifiserte skrivere. Andre regler gjelder varsling når en utskriftsjobb er ferdig, og hvordan en jobb skal fordeles på ulike skrivere.

Driftsansvarlige forholder seg til klyngen gjennom et web-basert grensesnitt. Jobber kan prioriteres etter bestemte regler, og omprioriteres løpende der det er nødvendig. Brukere med små utskrifter behøver ikke nødvendigvis vente til alle de store jobbene er kjørt.

Klyngen er i stand til å utnytte alle egenskapene i hver skriver, blant annet duplex, det vil si evnen til å skrive på begge sider av arket. ClusterQue sørger for å utnytte skriverne så godt som mulig, blant annet ved å sende flere sider til de raskeste skriverne i klyngen. Det kan genereres skilleark som skiller mellom jobbene, og som angir status etter en gitt kjøring.

Poitier mener ClusterQue egner seg for å få ut alt fra store rapporter til omfattende utkjøringer av fakturaer. Han mener det er langt mer kostnadseffektivt å bruke 2000 til 2500 euro som er ClusterQues antatt gatepris, på å lage en klynge av de skriverne man har, og samtidig få en enkel og pålitelig driftsløsning, enn å satse langt større beløp på en spesialisert skriver for de helt største jobbene. Ved å samle seks LaserJet, kan man oppnå opptil 300 sider per minutt i utskriftshastighet.

Antakelig vil ClusterQue markedsføres under varemerket JetCAPS. JetCAPS-partner i Norge er FingerPrint.

Til toppen