ClustRa: Tjue år gammelt miljø bærer frukt

Opphavsmennene til Rosing-nominerte ClustRa DBMS Server mener de har århundrets produkt, og sporer sitt miljø tjue år tilbake i tid.

Opphavsmennene til Rosing-nominerte ClustRa DBMS Server mener de har århundrets produkt, og sporer sitt miljø tjue år tilbake i tid.

På telefonkonferansen til Trondheim forklarer administrerende direktør Karl Klingsheim, markeds- og salgsdirektør Tore Sæter, teknisk direktør Svein-Olaf Hvasshovd og utvikler Harald Backer, hvordan Norges gamle Televerk fant fram til databaseforskningsmiljøet i Trondheim når det skulle gjøre noe med databaser for framtidens telefonisystemer.

- Trondheim-miljøet utviklet et konglomerat av databaseprodukter som begynte å komme ut samtidig med at Thor Heyerdahl krysset havet med Ra, derav fellesnavnet som vi har arvet og satt inn i vår ClustRa DBMS Server, forteller de.

Teamet som skulle arbeide fram ClustRa-tjeneren, ble satt sammen rundt 1994. De har vokst fra fire-fem personer, til de 13-14 som nå er gått over fra Telenor til det nye selskapet ClustRa AS.

- Det begynte med at Telenor etablerte et forskningssenter i Trondheim, nær daværende NTH og Sintef. Når tiden ble moden til å danne et eget selskap, måtte det gjøres i Trondheim. Etableringen er en effekt av at Trondheim er et høyteknologisenter. Vi er ikke kandidater til Fornebu.

ClustRa-folkene har bevart sin kontakter. I rekkene er det en professor II og en amanuensis II på NTNU. Mye tid og ressurser går til å veilede kandidater på siv.ing.- og dr. ing.-nivå, og tilby undervisning.

- Det er det gode miljøet i Trondheim som har skapt oss, og vi har en klar forpliktelse overfor det. Derfor har vi også et bevisst forhold til det å sørge for etterveksten, sier de.

Miljøets gode kontakter utad er et vilkår for internasjonal framgang.

- Våre folk sitter i høyt respekterte posisjoner i fagmiljøer, programkomiteer for konferanser, ulike nemnder osv. Dette kontaktnettet er helt essensielt. Fra vår bakgrunn i Telenor er vi vant til å arbeide med store selskaper. Likevel er det hardt arbeid å omsette mulighetene til rede penger, bekjenner de.

Til toppen