CNET når lønnsomhet i andre halvår

Det er ingen dans på roser å drive avis på nett. Men det begynner å svinge litt av den innflytelsesrike teknologinettavisen CNET.

CNET Networks Inc. (Nasdaq: CNET) la i går frem tall for andre kvartal som ved første øyekast kan se stygge ut, men som ved et nærmere studium blir rett så hyggelig lektyre - i hvert fall for de som jobber med nisjepublikasjoner på nett, om enn ikke i like stor grad for papirmediene.

I andre kvartal hadde selskapet en netto omsetning på 57,2 millioner dollar, en merkbar nedgang fra de 71,1 millioner dollar avisen solgte for i samme periode året før. Det ga et driftsmessig tap før av- og nedskrivninger og på 16,2 millioner dollar, mot 19,1 millioner i andre kvartal i fjor.

Resultatet inkluderer bokførte omstillingskostnader på 7,7 millioner dollar (året før ble samme post omtalt som "integrasjonskostnader", og ble bokført til 3,3 millioner dollar). Men ser en bort fra disse engangskostnadene, begynner tapet på driften å se mer overkommelig ut: 8,4 millioner dollar.

Resultatet for andre kvartal endte på minus 25,8 millioner dollar, eller 19 cents per aksje, mot forferdelige 218,1 millioner dollar (1,6 dollar) i samme periode i fjor.

I første halvår omsatte selskapet for nesten 113 millioner dollar og fikk et negativt resultat på 56,9 millioner. Det er en formidabel framgang fra første halvår 2001, da resultatet endte på minus 534,7 millioner dollar.

Så sent som i juni annonserte CNET Networks en nedbemanning på ti prosent som et ledd i arbeidet med å nå lønnsomhet i løpet av andre halvår. Den målsettingen opprettholdes.

- CNET går inn i andre halvår med en solid kapitalbase i ryggen, og vi regner med å nå målet om lønnsom drift før året er omme, sier styreformann og CEO Shelby Bonnie i en pressemelding.

Med sine 55 millioner unike brukere i måneden, leder Bonnie nå det tiende største online-selskapet i USA. Men det kan bli enda større, for en svært interessant trend, ikke bare for CNET men for alle nisjeaviser på nett, er at de overtar mer og mer av merkevare-, produkt- og tjenesteannonsene sammenliknet med sine kolleger i den papirbaserte verdenen.

I USA viser statistikk for perioden april-mai i år, at de 20 største teknologiselskapene brukte nesten 33 prosent mindre av sine reklamekroner på print sammenliknet med samme periode året før. De samme 20 selskapene økte imidlertid sin annonsering på CNETs nettpublikasjoner med 14 prosent i perioden.

CNETs aktive annonsebase i andre kvartal besto av nesten 1600 selskaper - en økning på 18 prosent sammenliknet med andre kvartal året før. Selskapet har omlag 1900 ansatte.

Les mer om: