CNN med comeback i Skandinavia

Mens danske CNN lukker sitt nettsted i sommer, er CNN i ferd med å gjøre comeback i Sverige. Med en ganske annen strategi enn tidligere, opplyser Arthur Bastings i Turner Broadcasting Europe.

Mens danske CNN lukker sitt nettsted i sommer, er CNN i ferd med å gjøre comeback i Sverige. Med en ganske annen strategi enn tidligere, opplyser Arthur Bastings i Turner Broadcasting Europe.

CNN International har måttet lukke sine nettsteder i Skandinavia etter hvert som lisensinnehaverne ikke har villet fornye lisensen. I fjor sommer kom meldingene om at det amerikanske medieselskapet ikke fikk fornyet sine lisensavtaler med SOL og VG i Sverige og Norge.

Nå vil heller ikke det danske nyhetsbyrået Metropol Online produsere flere nyheter på dansk under CNN-navnet. Fra august er det slutt med produksjonen, etter at hovedeieren til Metropol, Berlingske Officin (som igjen er eid av norske Orkla Media), ikke vil risikere å tape flere millioner årlig.

Sjefen for den nordiske divisjonen i Turner Broadcasting Europe, Arthur Bastings, beklager avgjørelsen, men sier til digi.no at rene internettsteder ikke er fremtiden for CNN.

- For fire år siden syntes nok de rene internettsatsingene å være fornuftige. Det er ikke tilfelle i dag. Vi har endret strategien til å satse på multiplattformprosjekter i stedet for separate radio-, TV-, mobil- og websatsinger.

Han ser for seg en supernyhetsdesk som fôrer alle mediekanaler.

- Slik som teknologiverdenen har utviklet seg de siste to-tre årene, er det uaktuelt med en stab for hver mediekanal. I dag må man kunne formidle den samme nyheten, umiddelbart, via alle plattformer, sier han.

Bastings vil ikke bekrefte, men heller ikke avkrefte at han er i samtaler med svenske TV4 om å dra i gang en ny runde med CNN i Sverige. Denne gang vil man altså ta tak i kjernevirksomheten til selskapet, TV-sendingene, og integrere ekstratjenester innen mobil, web og andre plattformer for å få nyhetene hurtig ut.

Han mener at hurtigheten kanskje er CNNs fremste konkurransefortrinn.

- Grunnen til at CNN internasjonalt har blitt så vellykket, er fordi vi er tidligere ute enn alle andre. Vi har levende bilder fra stedene det skjer, i stedet for korrespondenter som rapporterer saker over telefon, sier han.

Han mener at den negative PR-en som CNN har fått de siste årene i forbindelse med kutt og innsparinger, egentlig er positiv, fordi mye av kuttene har gått på kontorpersonale som har duplisert mange av de samme oppgavene.

- Vi har nå mulighetene til å sende folk ut i felten hvor tingene skjer, sier han og medgir at journalistene i en multimedial verden trenger opplæring. CNN må bruke endel ressurser på det Bastings kaller 'retraining'.

Bastings har jobbet i MTV tidligere, blant annet med etablering i Asia, og mener at nyhetene må bringes ned på lokalnivå.

Han ser ikke for seg en skandinavisk organisasjon for å effektivisere ytterligere og mener heller ikke at land som Norge og Danmark har for få mennesker til å være interessante rent markedsmessig.

- Nyheter er på mange måter en personlig opplevelse. Etter å ha gjort undersøkelser i alle de skandinaviske landene, tror jeg ikke på nyheter med en skandinavisk vinkling. Nyheter må fungere parallelt på et lokalt nivå, et nasjonalt nivå og et internasjonalt nivå, sier Bastings til digi.no.

- Jeg er veldig klar over at det er ulike skaleringer i ulike markeder, men det viktigste er å følge med på forbrukerpreferansene. Når det gjelder nyheter har mønstrene endret seg mye de siste årene, mener han.

- Hvis du skulle gjøre et anslag, hvor mange land vil CNN ha reetablert seg i i løpet av to-tre år?

- Jeg vil si to land innen den tid, sier mannen som har hovedansvar for ekspansjonen av den kjente merkevaren i de nordiske landene.

Til toppen