CNNs publikum tror på Apple

En undersøkelse som CNN kjører på sitt nettsted viser at et stort flertall av respondentene har tro på at Apple vil lykkes med sin snuoperasjon.

En undersøkelse som CNN kjører på sitt nettsted viser at et stort flertall av respondentene har tro på at Apple vil lykkes med sin snuoperasjon.

En undersøkelse som gjennomføres av CNN på selskapets CNN Financial Network-nettsted, viser at et overveldende flertall av respondentene har tro på Apple.

Internett-besøkende blir stilt følgende spørsmål: "Fredag annonserte Apple sin restruktureringsplan. Tror du at computer-produsenten kan greie å snu seg?" Svaropsjonene er Ja, Nei, Kanskje, og Fortsatt for tidlig å si.

Resulatet da digi:mac besøkte nettstedet onsdag kveld var:

Totalt antall stemmer 12.592 100%
Ja 9.883 78,5%
Nei 1,786 14,2%
Kanskje 244 1,9%
Fortsatt for tidlig å si 679 5,4%

Selv om man må ta slike undersøkelser med en klype salt fordi man ikke har noen kontroll over utvalget av dem som stemmer, er resultatet overraskende. Nesten 80 prosent av respondentene tror at Apple greier å gjennomføre sin snuoperasjon, mens drøye 14 prosent tror at de ikke vil greie det. Drøye syv prosent tror at det er for tidlig å si eller at Apple kanskje kan greie å gjennomføre sin snuoperasjon.

Hvis man ser på ja/nei-fordelingen er den paradoksalt nok nesten omvendt av de respektive markedsandeler for Apple-plattformen (10 prosent) og Wintel-plattformen (85 prosent). Kanskje Wintel-brukere tross alt ønsker et alternativ?

Til toppen