Coach Factory mest brukervennlig

Rosing-prisene for kompetanse, anvendelse og brukervennlighet ble tirsdag kveld tildelt henholdsvis Statsskog, Statens Vegvesen og den lille nykommeren Coach Factory.

Rosing-prisene for kompetanse, anvendelse og brukervennlighet ble tirsdag kveld tildelt henholdsvis Statsskog, Statens Vegvesen og den lille nykommeren Coach Factory.

Kompetanse-prisen skulle premiere de organisasjoner som kan betraktes som modeller for andre i det å heve den allmenne IT-kompetansen blant sine egne. De tre nominerte hadde alle gjort anstrengelser ut over det å bare ordne med hjemme-PC-er.

Postbanken utfylte hjemme-PC-programmet med en egen CD-ROM-basert opplæringspakke. Hydralift gikk lenger ved å innføre en egen IT-skole for de ansatte og tilby egen hjemme-PC til de som fullførte fire av Datakortets syv moduler. Prisen gikk altså til Statsskog som bygget sitt opplæringstilbud på et eget motivasjonsprosjekt med egen kompetansekartlegging.

Anvendelse-prisen har å gjøre med bruken av IT internt i en organisasjon. Prosjektene til de tre nominerte var her svært forskjellige (se peker til egen artikkel om alle nominasjonene i høyre marg). Premiert ble altså ordningen som Statens vegvesen har utarbeidet for å elektroniske skjemaer i forbindelse med den nye periodiske kjøretøy-kontrollen. De andre nominerte var Statoil og NetCom GSM).

Mens nominasjonene til prisene for kompetanse og anvendelse var preget av store og kjente organisasjoner, er brukervennlighet i denne omgang en eksklusiv arena for de små. Coach Factory stakk av med seieren for sin opplæringssuite Coach for Office 97. Denne pakken lar deg opparbeide grunnleggende brukerferdigheter i Microsofts utbredte kontorsuite ved en nærmest sømløs overgang mellom teori og praksis, langt bedre enn den som tilbys av opphavet selv (i redaksjonen har vi fått se på en beta-utgave av modulen for Excel). De som ikke nådde opp var Morell Data for hjemmeøkonomiprogrammet Alfa XS, og WebCom for intranettløsningen WebOffice. WebCom opplevde en tilsvarende skjebne i fjor, da WebOffice ble nominert til selveste kreativitetsprisen.

Til toppen