Code Red-infeksjon truet kabelnett

AT&T har stengt tilgang til webservere som kunder med kabelmodem driver på selskapets kabelnett. Årsaken er at Code Red-ormen truet med å lamme hele nettet.

AT&T har stengt tilgang til webservere som kunder med kabelmodem driver på selskapets kabelnett. Årsaken er at Code Red-ormen truet med å lamme hele nettet.

Ifølge kontraktsvilkårene er det avtalestridig å drive en privat webserver bak et kabelmodem. Men flere av AT&Ts 1,35 kunder med kabeltilgang til Internett bryter denne bestemmelsen. Noen av disse er blitt infisert av Code Red eller Code Red II, og særlig Code Red II er intenst aktiv i jakten på nye ofre i nærmiljøet.

De to variantene av Code Red genererer til sammen så mye trafikk at øvrige kunder ikke får den ytelsen de har krav på. Derfor blokkerer leverandøren all trafikk mot de avtalestridige webserverne på kabelnettet.

Til toppen