Codec-valg avgjørende ved DVD-backup

For å lage gode, komprimerte kopier av DVD-film, er valget av codec avgjørende. En ny test viser hva som bør velges.

For å lage gode, komprimerte kopier av DVD-film, er valget av codec avgjørende. En ny test viser hva som bør velges.

Mange som tar sikkerhetskopier av DVD-film, ønsker å komprimere filmen før lagringen. Dette for å redusere lagringsplassen filene krever. Mange benytter omkodere som DivX og XviD for å komprimere videoene. Men er dette den optimale løsningen?

Nettstedet Doom9.net publiserte rett før nyttår en test av nettopp videocodecs. I tillegg til de to nevnte codec'ene, ble codec'ene 3ivX, HD4X, Nero Digital AVC (både Main Profile og High Profile), RealVideo 10, VP6, Microsoft WMV9 VCM og Videosoft Codec Pro testet i forbindelse med omkodingen av tre ulike filmer.

Flere av codec'ene som er blitt benyttet, er ennå ikke blitt publisert.

I tillegg til å se på kvaliteten på de komprimerte videoene, har Doom9.net også sett på hvor effektive omkoderne er, det vil si hvor lang tid det tar å kode om fra MPEG2 til det komprimerte formatet.

Kvalitetsmessig kommer rangerer Doom9.net Nero Digital-codec'ene øverst, etterfulgt av XviD. Sistnevnte skal være spesielt egnet for brukere med eldre og tregere maskinvare, siden codec'en leveren den beste kombinasjonen av kvalitet og hastighet. Testen viser at det i mange tilfeller er liten sammenheng mellom disse to faktorene.

Les hele testen her.

Til toppen