Cognit planlegger emisjon

Halden-firmaet Cognit legger nå siste hånd på verket på en database som indekserer informasjon ved hjelp av nevral nettverksteknologi. Selskapet utvider nå organisasjonen og har opprettet et konsortium der flere store norske bedrifter står på listen for å delta i selskapets forestående emisjon.

Halden-firmaet Cognit legger nå siste hånd på verket på en database som indekserer informasjon ved hjelp av nevral nettverksteknologi. Selskapet utvider nå organisasjonen og har opprettet et konsortium der flere store norske bedrifter står på listen for å delta i selskapets forestående emisjon.

Cognit AS har i lengre jobbet med å utvikle intelligente verktøy for indeksering og innhenting av dokumenter. Verktøyene er utviklet med bakgrunn i såkalt nevral nettverksteknologi. To produkter, Mimes Explorer og Mimes Paraphraser, vil snart være ferdigstilt. Mimes-produktene var opprinnelig tenkt å markedsføres som frittstående verktøy på det internasjonale markedet, men strategien er nå endret i frykt for at produktene skulle forveksles med tradisjonelle "push"-verktøy.

For å unngå denne forvekslingen har Cognit inngått ett samarbeid med det franske selskapet O2 Technology, som utvikler objekt orienterte databasesystemer og satset mer direkte mot større kunder.

- Vi skal implementere våre mimes-produkter i O2-databasen som igjen skal leveres som kjernen i våre intranett-løsninger, sier Bernt A. Bremdal som er en av gründerne i Cognit. Han legger til at selskapet er i ferd med å utvikle samarbeid med flere store norske selskaper innenfor olje-, og fastlandsindustrien, som har behov for effektiv filtrering og innhenting av informasjon. Cognit er også i ferd med å inngå kontrakt med ett større medie som vil gi eksterne kunder mer effektiv informasjonsinnheting i sin artikkeldatabase.

For å styrke den kommersielle innsatsen i selskapet skal Cognit, som i dag har 12 ansatte, opprette en egen salgsavdeling. Selskapet er også på utkikk etter fire nye systemarkitekter og konsulenter.

Mange av de samme selskapene som er potensielle kunder av Cognit har skrevet seg på et konsortium som skal garantere for en forestående emisjon. Emisjonen er rettet mot ansatte og strategiske partnere, men Bremdal vil foreløpig ikke røpe hvem som er med, og hvor mye penger det er snakk om.

Til toppen