Colibria vil levere verktøykassa for mobilt Internett

- Det nystartede selskapet Colibria vil ta en posisjon i det raskt voksende markedet for mobilt Internett. Selskapet vil produsere verktøyet som trengs for å lage portaler for Internett via mobiltelefonen.

- Det nystartede selskapet Colibria vil ta en posisjon i det raskt voksende markedet for mobilt Internett. Selskapet vil produsere verktøyet som trengs for å lage portaler for Internett via mobiltelefonen.

- Det sier en av grunnleggerne i Colibria, Oddleif Westby, til digi.no.

Han sluttet i mars i Telenor Mobil der han ledet arbeidet med å utvikle WAP-portalen. Nå er det imidlertid mer det gjelder, og selskapet som han selv etablerte sammen med Telenor Mobil-kollega Lars Kristian Roland foruten Lars Myhrum (ex-Sysdec) og Simon Sandoval (administrerende direktør i det fillipinske selskapet Qliff) skal stå sentralt i fremtidens Internett via mobiltelefonen, er planen.

Kundene vil Colibria finne blant mobiloperatører, ISP-er og andre europeiske portaler. Selskapet får en ekstra god start ved å innfusjonere det filippinske selskapet Qliff som datterselskap. Qliff er allerede i gang med å utvikle moduler til produkter på oppdrag fra Colibria.

Westby sier at dette er helt avgjørende for at selskapet får en tidlig start i markedet.

- For å ta en posisjon er det viktig å være tidlig ute mens markedet er umodent. Om ett år har dette tatt av, da ville det være umulig å gjøre det vi gjør nå.

I Colibria satser en på at selskapet i løpet av det neste år skal ha nådd en størrelse som gjør at selskapet er blant de større aktørene. For en forventer at konkurrentene kommer.

I oppbyggingsfasen velger de fire grunnleggerne selv å finansiere selskapet med oppsparte midler og tenker ikke på å hente penger for å ekspandere før selskapet faktisk sitter klar med et produkt.

- Vi vil først ha egne ben å stå på. Vi vil bygge verdier i selskapet før vi vurderer å invitere nye eiere. Dette inkluderer driften i det filippinske Qliff.

- Det fillipinske selskapet startet opp med de samme tankene som oss, sier Westby. - Etter at kontakten ble opprettet fant vi ut at en fusjon var det lureste.

For tiden rekrutterer selskapet nye ansatte og målet er fire nye for sommeren og enda flere etter hvert. Selskapet regner med å kunne være en attraktiv mulighet for utviklere. Flaskehalsen for selskapet i Norge er å finne nok dyktige folk, men ved hjelp av opsjoner håper Westby å kunne løse det meste.

Colibria jobber med tre produkter, og det eneste Westby vil si om det ene er at det er en slags verktøykasse for produsenter av WAP-portaler.

- Vi baserer oss på at ni av ti GSM-selskap i Europa planlegger egne WAP- og mobile internettjenester bare i år. Colibria satser først på Europa, men vurderer også Asia som et aktuelt marked.

- Det vi tror blir viktig er personalisering, og at tjenestene tar utgangspunkt i hvor du er. Vi tenker oss også at din mobile internettportal endrer seg etter hvor du reiser. Du får én når du er hjemme, én i New York og en annen i London.

Colibria overlater innholdet til portaleierne og nøyer seg med å legge forholdene til rette for dem som skal lage de nye portalene.

- Det vil være ett grensesnitt mot kunden og ett mot portaleieren. Eieren kan drifte og utvikle portalen videre, mens kunden skal kunne personalisere sin egen portal.

Westby, som er daglig leder i det nye selskapet, sier at selskapet allerede har interesserte kunder på listen.

- For en gangs skyld føler jeg at Norge fortsatt ligger ganske bra an, sier han, overbevist om at mobilt Internett vil ta av. Vi jobber stegvis og har en langsiktig strategi. I dag utvikler vi det vi tror skal tas i bruk neste år, for da er vi allerede i gang med det som skal brukes året etter. Og Colibria jobber med mer enn wap. - Mobilt internett er på mange måter det wap er i dag. WAP slik du ser i dag vil ikke være til å kjenne igjen mot slutten av året.

- Det eneste som teller for oss er tempo, sier Westby.

Til toppen