Colombia-kontrakter til Ericsson

Ericsson-konsernet har fått to kontrakter i Colombia på til sammen en halv milliard norske kroner.

Ericsson-konsernet har fått to kontrakter i Colombia på til sammen en halv milliard norske kroner.

Den største kontrakten er inngått med Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogota. Kontrakten har en verdi på om lag 320 millioner kroner, og omfatter blant annet utvidelse og oppgradering av det offentlige telenettet ved hjelp av en AXE-sentral. I tillegg skal Ericsson levere et SDH-system (synkront digitalt nettverk) som også Telenor benytter.

Den andre kontrakten på om lag 180 millioner kroner er inngått med selskapet Empresas Publicas de Medellin. Den innebærer blant annet videre utbygging av telenettet i Medellin-området.

Til toppen