Communicator kryptering ikke for utlendinger

Amerikanske myndigheter har sørget for at utlendinger ikke får laste ned krypteringsverktøyet som hører til den siste versjonen av Netscape Communicator. Verktøyet, som krypterer i hele 128 bit, er lagt ut som en en separat enhet, der Netscapes server sjekker din nasjonale identitet før den gir tilgang til filen.

Amerikanske myndigheter har sørget for at utlendinger ikke får laste ned krypteringsverktøyet som hører til den siste versjonen av Netscape Communicator. Verktøyet, som krypterer i hele 128 bit, er lagt ut som en en separat enhet, der Netscapes server sjekker din nasjonale identitet før den gir tilgang til filen.

Netscape Communicator foreligger nå i sin fjerde beta, og bitene begynner å falle å plass. Nytt i denne runden er drag and drop støtte, i tillegg til utvidete sikkerhetsmuligheter i form av kryptering. Amerikanske og kanadiske statsborgere har mulighet for å laste ned et separat krypteringsverktøy som krypterer helt opp til 128 biter.

Dessverre er denne muligheten ikke tilgjengelig for utlendinger. Reglene i USA forbyr eksport av verktøy som krypterer så kraftig som dette, og derfor har Netscape vært nødt til å legge inn en sperre på sin server som sjekker den nasjonale identitet til maskinen som kaller opp krypteringsfilen.

Eksportrestriksjonene til amerikanske myndigheter er temmelig merkelige. I et forsøk på å ivareta muligheten til å sjekke e-post innhold, gis det kun tillatelse til eksportering av e-post med kryptering av lavere grad. Samtidig er myndighetene fullstendig klar over at verktøy som krypterer 128 biter og høyere produseres og er fritt tilgjengelig utenfor USA. For amerikanske selskapers vedkommende har dette ført til svekket konkurranseevne på programvareprodukter som stiller høye krav til sikkerhet.

- De kundene som har etterspurt høyere kryptering er kunder av webtjenerne våre som driver handel på nettet. Disse har hittil klart seg med 40 biters kryptering, sier produktsjef for Netscape, Dag Bunæs, i Nocom Norge.

- I praksis tror jeg 40 biter holder. Teoretisk sett bør det vel være noe høyere, sier Bunæs. Han er glad for nyheten om at myndighetene gjør det mulig å levere høyere kryptering. I tillegg til en generell tillatelse til å distribuere 56 biters krypteringsverktøy, har Netscape også fått amerikanske myndigheters velsignelse til å levere 128 bit med sin web-tjener

Som det fremgår av siste Communicator-versjonen har ingen av disse lettelsene vist seg ennå, men trolig vil dette være tilgjengelig i løpet av få måneder. Kanskje allerede i månedsskiftet juni/juli, når den endelige versjonen av Communicator er på plass.

Til toppen