Compaq-aksjen ned 23 prosent

Det kraftige fallet mandag var reaksjonen på varslet fredag kveld om at overskuddet i første kvartal ville bli halvparten så stort som forventet.

Det kraftige fallet mandag var reaksjonen på varslet fredag kveld om at overskuddet i første kvartal ville bli halvparten så stort som forventet.

Som meldt i digi.no lørdag, viste Compaq til lavere etterspørsel i markedet og sterkt prispress på PC-er for å forklare det halverte overskuddet. Etter de første varslene i februar om nedgang i etterspørsel etter PC-er, ble forventningene på Wall Street nedvurdert til mellom 9,5 og 10 milliarder dollar i omsetning, og 560 millioner dollar i overskudd.

I det siste varslet heter det at omsetningen vil ligge rundt 9,4 milliarder dollar, og gi et overskudd på 250 millioner dollar.
Feilen med Compaqs påstand om lavere etterspørsel, er at andre aktører er uenige. Torsdag sa for eksempel Dell et etterspørselen etter PC-er er sunn og vedvarende, uavhengig av nisje og utrustning. Men i et intervju med Wall Street Journal søndag kveld, fastholdt Compaq-sjef Eckhardt Pfeiffer at omsetningen sviktet med 600 millioner dollar i forhold til det man hadde forventet.


Amerikanske analytikere prøver nå å danne seg et bilde av hvor mye av den manglende omsetningen som kan føres tilbake til maskintyper som Compaq overtok da de kjøpte Tandem og Digital. I det ligger en antakelse om at Compaqs problemer ikke har med PC-er å gjøre, men skyldes at det er vanskeligere å få synergi fra fusjonene enn ledelsen tidligere har gitt uttrykk for.

Hvis Compaqs problemer viser seg å være strukturelle, kan ledelsen stå overfor et verre troverdighetsproblem enn det den misvisende annonsen om selskapets leveranser av Internett-tjenere har reist (se peker til egen artikkel, i høre marg).

Andre problemstillinger knytter seg til reorganiseringen av salgskanalene fra forhandlersalg til direktesalg. Dette betraktes som et nødvendig trekk, men realiseringen har ikke virket like overbevisende på alle. Blant annet pekes det på problemer knyttet til kundens mulighet til å sammenlikne priser på identiske maskiner, og vite at tilbudet ett sted er det beste man kan få.

Ifølge Reuters har flere analytikere på Wall Street nedgradert sine vurderinger av Compaq-aksjen.

Compaqs fall trakk PC-leverandører andre med seg i fallet, blant dem Dell (ned 4,7 prosent) og Hewlett-Packard (ned 5,3 prosent). Intel falt 6,5 prosent.

Til toppen