Compaq: Eksklusiv europeisk lagringskonferanse i Oslo

"Storage Fellowship" er for de aller beste kundene. Fra Norge deltok Hydro, Saga og Telenor. - Jeg fikk gehør for min etterlysning av sterkere fokus på datastyringsprogramvare, sier overingeniør Halvor Røyset i Hydro Data.

"Storage Fellowship" er for de aller beste kundene. Fra Norge deltok Hydro, Saga og Telenor. - Jeg fikk gehør for min etterlysning av sterkere fokus på datastyringsprogramvare, sier overingeniør Halvor Røyset i Hydro Data.

Storage Fellowship er en status forbeholdt Compaqs aller viktigste lagringskunder, de som bygger de mest omfattende løsningene rundt Storage Works, Digitals lagringsløsning som Compaq har forpliktet seg til å føre videre. Norsk Hydro og Saga Petroleum er de norske medlemmene av Storage Fellowship. Konferanser i dette fellesskapet avholdes årlig per verdensdel - Amerika, Europa og Asia med Stillehavet. Telenors tilstedeværelse på årets Europa-konferanse i Oslo er et unntak fra regelen om at bare "fellows" har adgang. Neste års Europa-konferanse går i Barcelona.

Konferansen dreier seg om mer enn bare å skape lojalitet mellom Compaq og kundene. Begivenheten går over fire dager. Hver kunde er organisert i et trekantforhold, til den lokale kundeansvarlige og til en sentral Compaq-medarbeider - kalt "mentor" - som har som fremste oppgave å sørge for at alle kundens spørsmål blir besvart, uansett om de retter seg til Compaq eller til andre kunder. En anseelig del av programmet er viet arrangementer lagt til rette for direkte utveksling av erfaringer kundene i mellom.

Jeg treffer Halvor Røyset til lunsj etter konferansens siste faglige arrangement, sammen med de andre medlemmene av hans trekant: salgssjef Halvor Valstad i Compaq Norge, og manager Diana Shen i Compaq Computers Storage Products Division, med tilholdssted i Colorado Springs i USA.

En typisk Storage Fellowship-trekant: (fra venstre) salgssjef Halvor Valstad i Compaq Norge, manager Diana Shen i Compaq Storage Products Division, overingeniør Halvor Røyset i Hydro Data.

- Hydro valgte å satse på Storage Works fra daværende Digital i 1994, etter en grundig gjennomgang av konkurransen, sier Røyset. - De siste årene har vi utelukkende kjøpt lagring fra Compaq. Vi har også Sun-lagring i drift. Vi gjennomfører nå et konsolideringsprosjekt der vi vurderer tjenere og lagringsløsninger fra ulike leverandører. Prosjektet avsluttes med en innkjøpsplan som strekker seg over to år.

Røyset mener at Storage Works er teknologisk fullt på høyde med det for eksempel EMC kan levere. Men Compaqs løsning innebærer en rekke fordeler for et så heterogent miljø som Hydros.

- Vi føler at Storage Works er langt enklere å tilpasse vårt nettverk, fordi arkitekturen er modulær og skalerbar, og fordi Compaq tilbyr kompetent support til heterogene miljøer. Vi har Unix-tjenere fra Sun, IBM og Hewlett-Packard, og kjører dessuten andre tjenere under Novell og Windows NT. Storage Works passer overalt. I en spesiell løsning, kjører vi Storage Works mot en Sun-klynge med klynge-løsning fra Veritas.

Røyset mener at kompatibiliteten mellom påfølgende generasjoner av Storage Works er enestående. Fem år gamle disker brukes i oppgraderte løsninger, med tilfredsstillende ytelse.

- Da jeg begynte å delta på Storage Fellowship-konferansene, var det i hovedsak for å få tak i de siste nyhetene fra Digital, før disse ble gjort allment kjent. Nå er tilbakemeldinger til Compaq det viktigste for oss, sier Røyset.

- Vi har diskutert Hydros planer ganske inngående, sier Shen. - Vi har vært i stand til å besvare alle spørsmål som har vært reist på konferansen.

Mange av disse spørsmålene går på tekniske detaljer knyttet rundt forholdet mellom Storage Works og utstyr, blant annet adaptere, som lagringen må forholde seg til i heterogene miljøer.

- Vi garanterer at våre løsninger vil fungere fullt ut tilfredsstillende i heterogene miljøer. Data som lagres i Storage Works er kundenes mest dyrebare eiendom. Vår evne til å gi slike garantier er avhengig av tilbakemeldinger på denne konferansen.

Røyset er fornøyd med den support Compaqs organisasjon yter. Men han ønsker mer fokus på programvare for å styre lagringen.

- Det går ikke bare på oversikt over enheter og konfigurasjon. Vi trenger bedre løsninger for å styre sikkerhetskopiering, arkivering og replikering. Vi får det til i dag, men det er komplisert, fordi vi må sette sammen verktøy fra mange leverandører. Vi ønsker at Compaq skal lage moduler som er tilpasset ledende styringssystemer, for eksempel fra Tivoli og Computer Associates. Og vi ønsker at disse modulene fungere med et web-basert grensesnitt.

Shen og Valstad tar opp hansken. Modulene vil komme. Det er kanskje et vilkår for at Hydros konsolideringsprosjekt faller ut til fordel for Storage Works.

Til toppen