Compaq fikser 15.000 transaksjoner i sekundet

Compaq har bygget et system som kan ta unna 15.000 transaksjoner i sekundet. Det dekker behovet til verdens fem ledende televerk.

Compaq har bygget et system som kan ta unna 15.000 transaksjoner i sekundet. Det dekker behovet til verdens fem ledende televerk.

Systemet er bygget opp på Compaqs forskningssenter i Cupertino i California, men først offentliggjort her på Telecom 99 i Genève. Compaq demonstrerer systemet per video.

Compaq har samlet ekspertise og utstyr utviklet både i det opprinnelige Compaq og hos de to selskapene som ble overtatt i fjor, Digital og Tandem. Fra Digital kommer blant annet Alpha-prosessoren og avanserte lagringssystemer. Fra Tandem kommer de evigkjørende ("NonStop") Himalaya-systemene, kjent først og fremst som bærere av storparten av verdens elektroniske finanstransaksjoner. I tillegg kommer programvare fra leverandører som BEA, IBM og Oracle.

Systemet er døpt "Zero Latency Engine" (ZLE) eller motor med null ventetid. Det er konstruert for å ta imot 1,2 milliarder transaksjoner av typen CDR ("call detail record" eller post med detaljer om enkeltsamtaler) per døgn. Lagringssystemet på 111 terabyte (av typen ODS eller "operational data store") gjør det mulig for 40.000 kundebehandlere å ha samtidig oversikt over hver eneste kunde, oppdatert til siste sekund.

- Mens transaksjonene strømmer inn, skal kundebehandleren aldri oppleve mer enn 0,4 sekunders ventetid før alle detaljer om kundens nåværende og historiske forhold, oppdatert til siste sekund, er tilgjengelig på skjermen, sier Compaqs ansvarlig for bedriftssystemer Enrico Pesatori.

- Det vi har konstruert er det optimale systemet for storskala kundebehandling og kunnskapsforvaltning. Det omfatter funksjoner som fakturering, kreditsjekking og liknende.

Maskinmessig består samler Zero Latency Engine en NonStop Himalaya tjener med 128 prosessorer og en rekke Alpha-tjenere av typen Tru64Unix GS 140. I tillegg kommer flere Windows NT-baserte ProLiant 7000 OLAP-tjenere, og en klynge av ProLiant 1850R-tjenere for datainnhenting ("data mining" i den internasjonale sjargongen).

Programvaren bygger på Corba- og Java-basert objekt teknologi. Tuxedo fra BEA håndterer selve transaksjonene. IBMs MQ Series nyttes for å formidle meldingene mellom komponentene. Kreditthåndteringen baseres på Oracle Data Mart Suite.

Ytterligere detaljer kan hentes fra compaq.com/zle.

På pressekonferansen fortalte Pesatori og Compaqs nye toppsjef Michael Capella at selskapet allerede har 35 teleoperatører som kunder. 2000 medarbeidere - ikke selgere - arbeider med løsninger rettet mot telekomindustrien.

- Denne "Zero Latency Engine" kan gjerne betraktes som vår samlede ekspertise i en ny innpakning, sa Capella.

- Vi ser på den som et produkt klar til å selges, og vi fører samtaler med to ledende telekomselskaper med dette for øye.

Til toppen