Compaq kopierer Dell

Compaq Norge vil i løpet av 1997 implementere SAP i sin virksomhet. I løpet av 1998 satser selskapet på å levere PC-er build to order, men distribusjonen vil forsatt skje gjennom tradisjonelle kanaler. I USA har selskapet startet et eget selskap som selger direkte til sluttkunder.

Compaq Norge vil i løpet av 1997 implementere SAP i sin virksomhet. I løpet av 1998 satser selskapet på å levere PC-er build to order, men distribusjonen vil forsatt skje gjennom tradisjonelle kanaler. I USA har selskapet startet et eget selskap som selger direkte til sluttkunder.

Compaq Norge har innsett at en gjennomsnittlig lagertid på 10 uker ikke er holdbart i PC-bransjen og vl i løpet av året forbedre sitt logistikksystem.

- Vi vil innføre et SAP-system i løpet av året. Målsetningen er å få lagertiden ned i 4 uker, sier markedssjef for Compaq i Norge, Asbjørn Søgstad til digi:data. Han legger til at det i 1998 vil bli innført et build-to-order-system, der kunden bestiller PC-en og Compaq bygger den etter kundens spesifikasjoner, etter modell fra Dell - en konkurrent som har vist seg å være en brysom konkurrent for verdens største PC-maker.

- Ordren vil bli sendt direkte fra detaljist til Compaq sentralt. Etter at maskinen er satt sammen, vil den bli sendt gjennom den tradisjonelle kanalen før den ender opp hos kunden, sier Søgstad, som sier at Compaq også vil være pådriver for bedre logistikk hos distributører og detaljister som ikke ligger under Compaqs ledelse.

- Vi innser at Dell-modellen har mange fordeler. Det vi ønsker med denne modellen er å ta det beste fra Dell, samtidig som vi beholder det beste hos Compaq, sier Søgstad, som avviser at omleggingen er et ledd i å kopiere Dell.

-Vi vil kunne levere samme produktkvalitet som Dell, med blant annet standardisert tredjeparts programvare som blir lagt inn på fabrikken, sier Søgstad, som forklarer at Compaq allerede har utviklet et eget datterselskap som kopierer Dell-modellen.

- Dette opererer kun i USA, og er et helt separat opplegg fra Compaq forøvrig. Dersom man skulle kopiert Dell-modellen må dette skje gjennom en utbygging av dette selskapet, avslutter Søgstad.

Til toppen