- Compaq lekket fra Be til Microsoft

Myndighetenes prosessfullmektig i saken mot Microsoft, mener å kunne dokumentere at Compaq lekket konfidensiell informasjon fra Be Inc. til Microsoft.

Myndighetenes prosessfullmektig i saken mot Microsoft, mener å kunne dokumentere at Compaq lekket konfidensiell informasjon fra Be Inc. til Microsoft.

Påstanden kom da John Rose, senior visepresident i Compaq, ble avhørt av David Boies. Boies spurte Rose om han var klar over at Compaq hadde tatt konfidensiell informasjon fra Be Inc. og overgitt det til Microsoft.

Rose benektet enhver kjennskap til at noe slikt skulle ha skjedd. Dommeren spurte Boies om han kunne dokumentere grunnlaget for spørsmålet. Da Boies bekreftet dette, ba Compaqs advokat om en pause i forhandlingene. Etter pausen sa dommeren at siden Rose hadde sagt han ikke kjente til saken, ville det ikke bli gitt adgang for flere spørsmål vedrørende Be. Utenfor retten sa Compaqs advokat at dette var et billig knep, men han benektet ikke Boies påstand.

Be er et lite selskap som lager operativsystemer. Det er mest kjent for et system som kjører på både Mac og Intel-baserte PC-er. Det har også arbeidet med prosjekter som Microsoft oppfatter som konkurrerende med Windows CE.

Sjefen i Be, Jean Louis Gassee, bekrefter overfor Reuters at han i sin tid mottok en telefonsamtale fra en ledende person i Compaq. Gassee ble fortalt at det hadde skjedd en "uheldig lekkasje" og at informasjon ved en inkurie var blitt gitt videre til Microsoft.

Til toppen