Compaq Norge tapte PC-markedsandeler i 2000

Compaq Norge tapte markedsandeler innen både stasjonære og bærbare PC-er i år 2000. Ledelsen er likevel tilfreds med helheten i utviklingen.

I tall for enheter - omsetningstall må vente til slutten av januar - ser det slik ut:

4. kvartal 2000 endring i prosent året 2000 endring i prosent
stasjonære PC-er til yrkesbruk 17 800 -3 % 56 500 -18 %
forbruker PC-er 9 000 -58 % 21 500 -67 %
bærbare PC-er 7 050 31 % 22 000 27 %
hånd-PC-er 2 750 441 % 8 050 326 %
Intel servere 2 500 12 % 7 600 -9 %
Totalt 39 100 -24 % 115 650 -28 %
Alt unntatt forbruker PC-er 30 100 14 % 94 150 7 %

- Tilbakegangen i PC-er til forbrukermarkedet var ventet, forklarer administrerende direktør Håvard Larsen i Compaq. - De store bedriftsavtalene ble gjort i 1998 og 1999. Vi skal kjempe om anbudene når markedet tar seg opp igjen i 2001.

Sammenlikner vi Compaqs 2000-tall med tall for det norske markedet som helhet (se artikkelen I Norge står PC-salget stille i 2001), og slår sammen alle stasjonære PC-er til én post, får vi denne tabellen:

(antall enheter) Compaq 1999 Norge 1999 Compaq 2000 Norge 2000
stasjonære PC-er av alle slag 134 054 295 000 78 000 233 000
bærbare PC-er 17 323 72 000 22 000 97 000
hånd-PC-er 1 890 32 000 8 050 65 000

Endringene for henholdsvis Compaq og det norske markedet som helhet, ser slik ut:

endring for Compaq endring for markedet
stasjonære PC-er av alle slag -42 % -21 %
bærbare PC-er 27 % 35 %
hånd-PC-er 326 % 103 %

Compaq har vokst tre ganger mer enn markedet innen hånd-PC-er, men tapt andeler innen både stasjonære PC-er og bærbare. Selskapets markedsandeler i Norge, målt i antall enheter, har utviklet seg slik:

Compaq andel 1999 Compaq andel 2000
stasjonære PC-er av alle slag 45 % 33 %
bærbare PC-er 24 % 23 %
hånd-PC-er 6 % 12 %

Det er den ventede nedgangen innen forbruker-PC-er som ødelegger mest for Compaq i Norge. Ledelsen for det norske selskapet kan også argumentere med at det ikke har fokusert så mye på volum som på lønnsomhet. Tap av markedsandeler er en del av prisen som må betales for nye solide svarte tall i et regnskap som ikke kan siteres direkte ennå.

- Vi er veldig godt fornøyd med tallene, fordi de gjenspeiler vår fokus på lønnsomhet, understreker Larsen.

Han mener at tallene for fjerde kvartal bør trekkes med når man analyserer trenden som lanserer det nye året.

- På bedriftsmarkedet var fjerde kvartal 1999 det siste store toppkvartalet før overgangen til år 2000 og frysningen av investeringene, spesielt i landets største bedrifter. En nedgang i stasjonære PC-er på bare tre prosent ser vi på som svært oppmuntrende.

Med unntak av forbruker-PC-er, viser tallene i den øverste tabellen bedre økning i alle kategorier i fjerde kvartal enn i året som helhet.

;