Compaq og Toshiba interessert i Tablet PC

Microsoft har framstilt 340 eksemplarer av prototypen på den tastaturfrie Tablet PC. Blant leverandørene som kan komme til å produsere den er Compaq, Sony og Toshiba.

I sin hovedtale til den pågående og årlige WinHEC-konferansen (Windows Hardware and Engineering Conference) sa Microsofts sjefprogramvarearkitekt Bill Gates at en rekke selskaper, blant dem prosessorprodusentene Intel og Transmeta Corporation, samt PC-produsentene Compaq, Sony og Toshiba, har uttrykt støtte til Tablet PC-plattformen som Microsoft har under utvikling.

I kjent stil betegnet Gates støtten fra bransjen til Tablet PC som "utrolig", og varslet at de første eksemplarene kunne nå markedet i løpet av 2002. Microsoft går fram på samme måte som for Pocket PC, ved å spesifisere en plattform som realiseres av maskinvareleverandørene.

For å markedsføre og teste ut prosjektet, har Microsoft likevel fått framstilt 340 eksemplarer av en prototyp. 300 er brukt til demonstrasjonsformål overfor produsenter og utvikler, mens 40 er utlevert til profesjonelle brukere som skal teste konseptet i praksis.

I stedet for tastatur, styres Tablet PC med håndskrift direkte på skjermen. Ellers beskrives maskinen som en standard PC drevet av Windows XP. For å håndtere håndskrift tilbys to forskjellige programmer. Det ene gjenkjenner bokstavene i skriften og gjør systemet i stand til å tolke håndskreven tekst. Det andre gjør det mulig å redigere - slette, kopiere, lime, rette og så videre - og søke i håndskrevne notater. Microsoft tenker seg at brukere som regel ikke vil ønske å konvertere notater til tekst, men heller beholde dem i håndskreven form.

Det ble understreket på WinHEC at Tablet PC forventes å være kompatibel med alle slags eksisterende applikasjoner. Det åpner for en rekke perspektiver, særlig dersom noen framstiller maskinen med vesentlig større skjermer enn prototypens 10,4 tommer.

Man kan blant annet tenke seg at designere, tegnere og layout-medarbeidere utstyres med flate skjermer som de tegner på med lyspenn, i stedet for dagens situasjon der man krampaktig holder på en mus eller en styrekule, og følger markørbevegelser på skjermen, fjernt fra innretningen som styrer dem. I slike omgivelser vil Tablet PC inspirere til nytenking innen brukergrensesnitt, og vi kan kanskje få en situasjon der musesyke går over i historien.
Til toppen