Compaqs nye lagringssystem rekonfigurerer på egen hånd

Compaqs nye lagringssystem Enterprise Virtual Array omfordeler volumkapasitet automatisk etter hvilke servere som er mest belastet i øyeblikket.

Compaqs nye lagringssystem Enterprise Virtual Array omfordeler volumkapasitet automatisk etter hvilke servere som er mest belastet i øyeblikket.

Compaq har ytterligere utviklet sin virtualiseringsteknologi for lagringssystemer, og regner med at det nye Enterprise Virtual Array vil slå gjennom mot konkurrenter som EMC, Hitachi Data Systems og IBM på argumenter knyttet til reduserte kostnader og heft til administrasjon, null behov for planlagt nedetid, og mer effektiv arealutnyttelse.

Systemet er en virtuell RAID-løsning som kan lagre opptil 17 terabytes fordelt på 240 disker i et standard skap. Diskene samles i diskgrupper som igjen fordeles på virtuelle disker. En server gis adgang til virtuelle disker, som hver kan dimensjoneres fra én gigabyte til to terabytes. Alle fysiske disker i en diskgruppe mottar data fra alle virtuelle disker knyttet til gruppen.

Virtualiseringen gjør at systemparametre kan endres automatisk, basert på forhåndsgitte regler. Dersom trafikken på en webserver overstiger et visst nivå, vil kapasiteten til dens virtuelle disker økes automatisk.

Systemet kan også rekonfigureres manuelt, igjen uten at det er behov for nedetid. Ved at også innebygget programvare kan oppgraderes under drift, og systemet ikke inneholder enkeltkomponenter som kan bringe ned hele systemet, mener Compaq at behovet for planlagt nedetid er så godt som avskaffet.

Virtualiseringen sikrer også langt bedre utnyttelse av den faktiske kapasiteten på hver disk. Compaq mener selskapet oppnår det dobbelte av hva både konkurrerende sentralisterte systemer kan få til, og det man kan oppnå gjennom distribuert lagring. Det innebærer spart gulvareal i trange datasentraler.

Den løpende automatiske regelbaserte selvrekonfigurerering avlaster driftspersonalet i den grad at Compaq er villig til å tallfeste gevinsten: Hver ansatt vil kunne holde styr på opptil femten ganger så mye lagringskapasitet som før.

Systemet administrereres gjennom en nettleser, i likhet med Compaqs øvrige lagringssystemer. Det er tilrettelagt for dataspeiling, og kan inngå i lagringsnettløsninger og side om side med eldre Compaq lagringssystemer.

Til toppen