Compaqs oppkjøp av Tandem er endelig

Aksjonærene i Tandem Computers godkjente før helgen fusjonen med Compaq. Tandem er dermed blitt et heleid datterselskap av Compaq.

Over 72 prosent av de utestående aksjene i Tandem stemte for forslaget som krevde mer en 50 prosent flertall for å bli godkjent. Som et resultat kommer Compaq til å utstede omtrent 62 millioner aksjer, basert på et 1 : 0,525 bytteforhold mellom Tandem- og Compaq-aksjer.

Ifølge Compaqs øverstkommanderende Eckhard Pfeiffer har Compaq med dette oppkjøpet dannet dataindustriens sterkeste globale løsningsleverandør, ved å tilby det bredeste tilbudet av driftskritiske og skalerbare løsninger, i tillegg til global service og støtte.

I en egen pressemelding heter det at samarbeidet mellom Compaq og Tandem i Norge først og fremst vil skje med en samordning på felles kundepleie og innsalg av kombinerte løsninger. Selskapene kan sammen tilby løsninger for alle bransjer, inklusive bank og finans, transport, media, handel og olje/gass.