Component Software bedrer rapporteringen hos Aetat

Component Software har vunnet et anbud for et analyse- og rapporteringsverktøy for bruk mot Aetatens datavarehus, som skal gi oversikt over hvor mange Aetat skaffer jobb.

Component Software har vunnet et anbud for et analyse- og rapporteringsverktøy for bruk mot Aetatens datavarehus, som skal gi oversikt over hvor mange Aetat skaffer jobb.

Component Software har basert sin løsning på produkter fra Business Objects. Kontrakten har en verdi på rundt 1,5 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra Aetat Arbeidsdirektoratet.

Sju leverandører la inn tilbud. Tre løsninger ble testet av Aetat. Kriteriene som avgjorde valget til fordel for Component Software, er relatert til løsningens funksjonalitet og kompleksitet, samt leverandørens kompetanse og prisnivå.

Markedsdirektør Geir Havnelid i Component Software bekrefter at hensikten med rapporteringsverktøyet som Aetat har kjøpt er å få oversikt over hvor mange personer de skaffer arbeid til.

- Det er en morsom og spennende kontrakt, og så absolutt i tiden. Løsningen vil bli installert med det første. Aetat føyer seg inn i rekken av dem som har bygget opp et datavarehus med Informatica-verktøyet PowerCenter, og så utvidet dette med analyse- og rapportering fra Business Objects.

Havnelid legger til at det er Component Software som har laget grensesnittet mellom PowerCenter og Business Objects.

Til toppen