Computer Sweden: - Sverige tar makten i telejätten

Det svenske IDG-organet Computer Sweden, skriver i dag at Sverige dro det lengste strådet i maktkampen om Telia-Telenor. Bladet skriver at Jan-Åke Kark blir den virkelige sjefen i teleselskapet.

Det svenske IDG-organet Computer Sweden, skriver i dag at Sverige dro det lengste strådet i maktkampen om Telia-Telenor. Bladet skriver at Jan-Åke Kark blir den virkelige sjefen i teleselskapet.

I en artikkel i dagens Internettutgave av Computer Sweden heter det at til tross for at Tormod Hermansen blir administrerende direktør i det fusjonerte teleselskapet, vil det være Telias konsernsjef Jan-Åke Kark som får den "yttersta makten" i kraft av stillingen som arbeidende styreleder, som bladet beskriver det.

Dette er stikk i strid med hva både Kark selv uttalte i både Dagsrevyen og i de svenske TV-nyhetene Aktuelt torsdag kveld, og det andre mediekommentatorer har oppfattet av gårsdagens fusjonsavklaring.

- Vi har fra svensk side fått gjennomslag for de synspunkter på tolkningen av avtalen vi har hatt. Spørsmål med nasjonale overtoner er nå avsluttet og virksomheten i det nye selskapet kommer til å kunne drives ut fra strenge forretningsmessige prinsipper og med et tydelig ansvar for styret, sier den svenske næringsminister Björn Rosengren til bladet.

Ifølge bladet var den viktigste seier for svensk del nettopp styret og maktfordelingen i det nye selskapet. Fra norsk side truet en med å stanse fusjonsprossessen om en ikke fulgte den opprinnelige avtalen, som blant annet var at Tormod Hermansen skulle bli selskapets konsernsjef. Bladet hevder at svenskene til gjengjeld fikk gjennom at Telias nåværende konsernsjef, Jan-Åke Kark, blir arbeidende styreleder.

Dette er stikk i strid med hva samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll sa på en pressekonferanse torsdag, at begge parter var enige om at det ikke var behov for noen arbeidende styreleder i det nye teleselskapet.

Fjærvoll understreket også at Kark sin stilling ikke er endret i forhold til den rollen som Stenberg var tiltenkt.

Computer Sweden skriver at posten som arbeidende styreleder blir betydelig tyngere med Kark i heltid, enn Jan Stenberg i deltid, som først tenkt.

I praksis betyr det at Sverige har dratt det lengste strådet, konkluderer bladet som er søsterblad med norske Computerworld, og fortsetter: "Förutom att huvudkontoret placeras i Stockholm hamnar den yttersta makten i Telia-Telenor hos en svensk."

Bladet konkluderer med at siden det er forretningsmessige prinsipper som skal ligge til grunn for plasseringen av forretningsområdene, vil både mobiltelefoni og Internett ende i Sverige. En annen delseier som refereres i bladet er at salg av aksjer skal skje til markedsbaserte priser.

Til toppen