Computerland konsolider på xSeries for millioner

ComputerLand Norge utvider den eksisterende maskinparken med IBM xSeries for ca. 3 millioner kroner. Utvidelsen inneholder også muligheter for konsolidering av eksisterende maskinpark.

ComputerLand Norge utvider den eksisterende maskinparken med IBM xSeries for ca. 3 millioner kroner. Utvidelsen inneholder også muligheter for konsolidering av eksisterende maskinpark.

– Dette representerer en ny trend blant leverandører av fjerndrift og applikasjonstjenester (ASP - Application Service Provider). I stedet for å vedlikeholde et større antall fysiske servere basert på tradisjonell Intel-teknologi, konsolideres serverne virtuelt inn på et mindre antall fysiske servere, basert på Intel-plattformen Xeon, sier Frode Klæboe, salgsansvarlig for IBMs xSeries servere.

– ComputerLand ser denne nye IBM-serien som en god plattform for videre satsning innenfor ASP-løsninger i SMB-markedet. Kundetilpassede løsninger og nye bransjeløsninger innenfor ASP vil være de første brukerne på denne nye IBM-plattformen, sier Andreas Rønold, direktør for Drift og Tjenester i ComputerLand.

I kombinasjon med styresystemet VMWare er det mulig å legge inn oppgavene fra mange fysiske servere som virtuelle eller logiske servere på denne plattformen. En 8-prosessors maskin kan kjøre opp til 64 virtuelle servere og avløse 64 tradisjonelle fysiske bokser.

– Dette gir langt bedre plass/ytelse enn tidligere. Vi ser denne maskinserien som et viktig virkemiddel for fremtidig satsning, sier Rønold.

Til toppen