Computerland tjente 4,4 millioner

Computerland Norge fikk et resultat før skatt på 4,4 millioner, mot et underskudd på 1,4 millioner i 1997.

Computerland Norge fikk et resultat før skatt på 4,4 millioner, mot et underskudd på 1,4 millioner i 1997.

Varesalget i selskapet økte med 39 prosent, og tjenestesalget med 67 prosent. Totalomsetningen økte med 43 prosent til 270 mill. kroner, mens bruttofortjenesten økte med 42 prosent til 70,6 mill. kroner. ComputerLand regner med like sterk vekst i 1999.

Hovedårsaken til den sterke veksten i 1998 er økt etterspørsel i SMB markedet, skriver selskapet i en pressemelding. Etterspørselen økte spesielt på driftstjenester. I løpet av 1998 har ComputerLand Norge gjennomført ca. 65 totalleveranser til mellomstore bedrifter. I tillegg har stadig flere av ComputerLand Norges kunder valgt å benytte selskapet som tjenesteleverandør innenfor administrasjon, drift og teknisk service. Kundeporteføljen økte med nær 50 nye kunder i løpet av året.

- I et marked hvor marginene på maskinvare blir stadig strammere, er det godt å se vår satsing på tjenestesalg kaster av seg, sier Per Ludwig Dahl. - Økt salg av tjenester sikrer oss et mer stabilt inntektsgrunnlag og høyere marginer. Vårt mål er at tjenestesalg skal utgjøre 20 prosent av omsetningen i 1999, sier Dahl.

I løpet av 1998 har ComputerLand gjennomført to rettede emisjoner mot ansatte og eksterne investorer. Etter disse emisjonene eier ledelsen og de ansatte i ComputerLand Norge 22,5 prosent av aksjene i selskapet. Som følge av emisjonen er selskapets egenkapital økt til 12,5 mill. kroner, hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 14 prosent.

NOK millioner 1997 1998 Endring
Varesalg 165,0 229,1 39%
Tjenestesalg 24,0 40,2 67%
Driftsinntekter 189,0 269,3 43%
Varekjøp 139,2 198,7 43%
Bruttofortjeneste 49,8 70,6 42%
Driftskostnader 50,2 65,4 31%
Driftsresultat -0,36 5,16 -
Netto finans -1,02 -0,69 -12%
Resultat før skatt -1,38 4,47 -
Totalkapital 48,2 89,6 86%
Egenkapital 3,3 12,5 378%
Til toppen