Comuniq henter 6 mill

Stavangerselskapet Comuniq, som lever av PC-baserte telefoniløsninger, henter 6,25 millioner kroner for å utvikle selskapets IP-telefoniløsninger.

Stavangerselskapet Comuniq, som lever av PC-baserte telefoniløsninger, henter 6,25 millioner kroner for å utvikle selskapets IP-telefoniløsninger.

Kapitalutvidelsen er rettet mot finansielle investorer i det norske kapitalmarkedet, og er garantert gjennom et garantikonsortium. Emisjonen skal være gjennomført innen 5. mai 1999, melder selskapet i en pressemelding.

Selskapet planlegger å emittere 250.000 aksjer pålydende 5 kroner til kurs 25 kroner per aksje. Totalt emisjonsbeløp 6,25 millioner kroner i tråd med fullmakt gitt til styret i den ordinære generalforsamlingen den 21. april.

Selskapet har tidligere (i løpet av 2. halvår 1998) gjennomført to rettede kapitalutvidelser på til sammen 500.000 aksjer til kurs 25 kroner per aksje. Dette har tilført selskapet 12,5 millioner kroner.

Etter kapitalutvidelsen vil selskapets aksjekapital være 11.2 millioner kroner fordelt på 2.245.394 aksjer pålydende 5,- kroner.

Formålet med kapitalutvidelsen er å styrke selskapets likviditetssituasjon, samt legge til rette for økt bemanning innen salg & markedsføring, support og utvikling av selskapets nye produktlinje av IP telefoni-løsninger.

Comuniq har tidligere levert telefonidelen til Telenor sin nummeropplysning, og telefonmøte, foruten andre telefonitjenester nasjonalt og internasjonalt.

Til toppen