Comuniq overtegnet

Telekom-selskapet Comuniqs emisjon på 6,25 millioner kroner ble overtegnet med 60 prosent.

Telekom-selskapet Comuniqs emisjon på 6,25 millioner kroner ble overtegnet med 60 prosent.

Det var totalt tegnet 400.000 aksjer til en pris av 25 kroner pr aksje da tegningsfristen gikk ut fredag 14. mai. Fullmakten skisserte tegning av 250.000 aksjer. Aksjene er pålydende kr 5,-, og etter kapitalutvidelsen vil selskapets aksjekapital være 11,2 millioner kroner.

Formålet med kapitalutvidelsen er å styrke selskapet likviditet og legge til rette for økt bemanning innen salg og markedsføring, support og utvikling av selskapets nye produktlinje av IP-telefoni-løsninger.

Til toppen