Concert med Sense-konsept

Telenors internasjonale partner Concert Communications lanserer en internasjonal mobiltjeneste som har klare likhetstrekk med Sense Communications' forretningskonsept.

Telenors internasjonale partner Concert Communications lanserer en internasjonal mobiltjeneste som har klare likhetstrekk med Sense Communications' forretningskonsept.

Concert Communications eies i dag av British Telecom (BT), men det er inngått avtale om at selskapet skal være et joint venture mellom BT og AT&T hvor de to selskapene hver skal eie 50 prosent.

Telenor er den norske partneren til Concert.

Tirsdag annonserte Concert en ny tjeneste under navnet International Cellular Roaming Access. Konseptet er en påbygging til selskapets Virtual Network Service (VNS), som er en tjeneste for som gir større multinasjonale bedrifter såkalte virtuell private telefonnett (selskapet får et "eget telenett" som i realiteten er en sammensetting av tjenester fra nasjonale tele-operatører).

Mobiltjenesten skal gi kundene betydelige rabatter på sine mobilsamtaler ved at kundens telefon registreres som en Concert-telefon i de ulike mobilnettene. Selskapet sier selv at rabattene vil være opp til mot 20 prosent på laveste rabattert nasjonal pris og opp til 50 prosent rabatt på normale roaming-priser.

Concert har ikke noe eget mobilnett, og vil heller ikke utstede egne SIM-kort. Den nye tjenesten vil derfor betinge at kunden bruker en egen syv-sifret pin-kode for at det GSM-nettet det "roames" mot skal identifisere telefonen som en Concert-telefon og ikke en som en vanlig gjestende telefon.

Slik sett er tjenesten betydelig mer komplisert å bruke enn Senses løsning hvor abonnenten har et eget SIM-kort fra Sense. Concert-kunden vil bruke sitt originale SIM-kort, men gi telefonen og nettet beskjed om at det er et Concert-abonnement som brukes.

Den nye tjenesten markedsføres av Concert som "den mest avanserte konvergenstjenesten tilgjengelig for alle pan-europeiske bedrifter". Tjenesten skal i første rekke lanseres i ni land (Storbritannia, Australia, Belgia, Sverige, Tyskland, Italia, Portugal og Spania), men skal utvides med ytterligere fem land i mars 1999.

Konseptet vil dermed være en direkte konkurrent til Sense Communications' planlagte tjenester, men ser foreløpig ut til å være basert på en betydelig mer komplisert og mindre brukervennlig teknisk løsning.

Selv om den tekniske løsningen fra Concert klart skiller seg fra Sense-løsningen ved at den ikke krever egne SIM-kort, er funksjonaliteten i tjenesten av en slik art at Concert-abonnenter vil "roame" i de gjestende nettene på samme måte som en Sense-abonnent vil "roame" i andre operatørers nett.

Begge tjenestene skal også være pan-europeiske og markedsføres som virtuelle telenett i bedriftsmarkedet spesielt rettet mot selskap som har virksomhet i flere europeiske land.

Verken Sense eller Concert har egne mobilnett. Dermed har altså 13 teleoperatører i ulike europeiske land, deriblant Sverige, inngått avtaler med Concert som funksjonelt sett er på linje med de avtalene Sense nå forsøker å inngå i Norge, Sverige, Danmark og Finland, men hvor blant annet Concert-partneren Telenor ikke har villet gå inn på avtalen under den begrunnelsen at det er snakk om "roaming-funksjonalitet" som vil frata selskapet råderetten over sitt eget nett (se pekere til egne saker nedenfor og i margen til høyre).

Avtalene er også inngått til priser som ligger betydelig under dagens nasjonale og internasjonale priser.

Tjenesten er utviklet av den BT-eide (60%) mobil-operatøren Cellnet og Concert i samarbeid.

Til toppen