Consorte dømt til millionerstatning

Consorte Norge er idømt erstatningsansvar etter en avgjørelse i Oslo tingrett.

Consorte Norge er idømt erstatningsansvar etter en avgjørelse i Oslo tingrett.

Consorte Norge AS, heleid datterselskap av Consorte Group, er blitt idømt erstatningsansvar på 1.554.195 i en sak anlagt av DM Huset.

I tillegg er selskapet pålagt å dekke DM Husets omkostninger med 135.022 kroner.

Saken er tidligere omtalt i årsregnskap og prospekt, og knytter seg til avtale om levering av innringertjenester for fordeling av samtaler til forskjellige callsentre i april 2000.

Dersom dommen blir stående vil den ifølge selskapet kunne ha en netto regnskapsmessig effekt på rundt 1,2 millioner kroner for Consorte Norge.

Consorte Norge vurderer det som mest sannsynlig at de vil anke dommen.

Til toppen