Consorte såvidt i pluss i 2003

Consorte Group ASA nådde målet om positivt resultat før skatt for 2003 med 800.000 kroner. I 2002 endte resultat før skatt på -19,8 millioner kroner.

Consorte lager avanserte telefonløsninger for å skape virtuelle telefonnett for bedrifter.

Omsetningen for 2003 ble MNOK 157,1 noe som er en økning på 24,8 % i forhold til 2002, skriver selskapet i sin resultatmelding:

"Resultat før skatt for 4. kvartal 2003 ble MNOK 1,4, en forbedring på MNOK 5,2 fra samme periode i fjor. Sammenlignet med foregående kvartal er PBT MNOK 0,7 lavere. Denne resultatnedgangen henger sammen med de lavere arbeidkraftkostnader i 3. kvartal. Omsetningen for 4. kvartal 2003 ble MNOK, 41,4; den høyeste kvartalsomsetningen i selskapets historie. Driftskostnadene i 4. kvartal 2003 viser en fortsatt nedgang med 4,5% i forhold til samme periode i fjor. Sammenlignet med 3. kvartal er driftskostnadene (ekslusive varekost) 13,7% høyere; av dette utgjør forskjellen i arbeidskraftskostnader MNOK 1,6, først og fremst som følge av regnskapsmessig periodisering av feriepenger.

Skalafordelene i selskapets teknologi synliggjøres tydelig i årets resultat. Omsetningen i 2002 økte med 24,8% i 2003, mens infrastrukturkostnader er redusert med 14,1% i forhold til 2002. Konsernets lønnskostnader er for øvrig på samme nivå som for 2002.

Consorte Group ASA gjennomførte i 4. kvartal en rettet emisjon mot nye aksjonærer ved utstedelse av 2 000 000 aksjer til kurs 11,80 kroner pr aksje. Hensikten var å styrke egenkapitalen for å etablere en lisensieringsmodell for selskapets teknologi for videre vekst i utenlandske markeder, samt gi mulighet for å finansiere mulige oppkjøp.

Emisjonen gir Consorte Group ASA grunnlaget for å etablere et nytt virksomhetsområde hvor andre aktører enn selskapets egne datterselskap vil kunne selge og drifte tjenester basert på Consortes teknologi. Emisjonen vil derfor understøtte utviklingen av selskapets løsninger og markedsposisjon som en ledende leverandør av kundekontaktløsninger i Norden og Storbritannia.

Selskapet hadde en kontantbeholdning på MNOK 43,4 ved utgangen av 2003. Kontantstrømmen fra driften alene var MNOK 5,3 i 4. kvartal 2003.

Årets resultatforbedring skyldes vekst i omsetning gjennom nysalg, samt lansering av nye tjenester rettet mot det interaktive underholdningsmarkedet på TV. Samtidig har konsernet sentralisert støttefunksjoner og plattformdrift for datterselskapene, noe som har effektivisert ressursutnyttelsen. Hele 66% av omsetningsveksten gikk til bunnlinjen. Selskapet skal videreføre den positive utviklingen i 2004 gjennom organisk vekst, i tillegg til å utvikle det nye virksomhetsområdet som skal danne grunnlag for lisensiere ut Consortes egenutviklede plattformteknologi til andre telekom-operatør og tjenesteleverandører.

I løpet av 2003, har Consorte Group ASA hatt en nettotilgang på 67 nye kunder. "

Til toppen