Contempus finner posten for deg

Registrering, fordeling og gjenfinning av alle former for post har lenge vært en hodepine for mange bedrifter. Nå lanserer e-business-selskapet Contempus en løsning som elektronisk håndterer alle former for inngående, utgående og intern post.

Registrering, fordeling og gjenfinning av alle former for post har lenge vært en hodepine for mange bedrifter. Nå lanserer e-business-selskapet Contempus en løsning som elektronisk håndterer alle former for inngående, utgående og intern post.

Dokumentmengden øker for hver dag, samtidig som den kommer i stadig flere kanaler; brev, faks, e-post, SMS, WAP, web-sider eller telefon. Dette har skapt nye utfordringer for bedrifter. Contempus.Mailman skal effektivisere og sikre utvekslingen og sporbarheten av denne forretningsrelaterte informasjonen i bedriften og mellom bedriften og omgivelsene.

- Rask og sikker behandling av saker og dokumenter er viktig for de aller fleste bedrifter i dag. For å yte best mulig service overfor kundene er man avhengig av en rask og effektiv fordeling av henvendelser, sier markedsdirektør Magne Tveter i Contempus i en pressemelding.

Contempus.Mailman lagrer alle dokumenter, slik at de enkelt kan gjenfinnes. Det registrerer også når et dokument blir behandlet i en eller annen sammenheng, slik at det til enhver tid er mulig å hente opp historikken til dokumentet.

- Mye viktig og forretningskritisk informasjon forvaltes tilfeldig i norske bedrifter. Særlig gjelder dette informasjon som finnes på uformelle former, slik som for eksempel e-post. Manglende retningslinjer for ivaretakelse av denne type informasjon skaper usikkerhet. Er alle sakens opplysninger sikret og tatt vare på? Med Contempus.Mailman vil dette problemet være løst, påstår Tveter, som opplyser at SpareBank1 Kredittkort og VÅR Bank og forsikring allerede har investert i den nye epost-løsningen.

Contempus-konsernet hadde i 1999 en omsetning på 68 millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 3 millioner. Selskapet har datteravdelinger i Sverige og Storbritannia.

Til toppen