Corechange skal bli portalenes Armani

Lurer du på hvorfor finanskjendisen Alexander Vik og hans familie nylig gikk inn på eiersiden i Boston-selskapet Corechange? Svaret er enkelt: Vik-slekta vil sikre seg portalenes Armani...

Lurer du på hvorfor finanskjendisen Alexander Vik og hans familie nylig gikk inn på eiersiden i Boston-selskapet Corechange? Svaret er enkelt: Vik-slekta vil sikre seg portalenes Armani...

I erkjennelsen av at portalene spretter opp som paddehatter - vi har til og med fått portalenes portal - skulle en kanskje tro at både sluttbrukere, næringsliv og investorer hadde fått nok av all portalhypen.

Men det har de ikke - selv ikke når det er snakk om eksterne Internett-portaler for den jevne bleiekjøpende kjernefamilien med 1,7 barn - noe disse ferske etableringene skulle demonstrere:

 • Forsiden på lufta

 • SOL skal bli størst i Norden på internettradio

 • Klart for Sprays norske portaldebut

  Fra investorenes ståsted er det imidlertid i B2B-markedet ("bissniss-til-bissniss") det mest spennende skjer på portalfronten for tiden. En snakker da ikke om åpne portaler, men portaler du kvalifiserer deg til å få bruke. Vi snakker om det som er i ferd med å vokse fram som en egen industri i Internett-verdenen: Rollebaserte portaler.

  Rollebaserte portaler vil si at den enkelte medarbeider i bedriften får frihet til å designe sin egen arbeidsflate innenfor et sett fast definerte rammer. Et tenkt eksempel kan være at du får fritt velge dine favorittbokmerker og de applikasjonene du ønsker på din portal, men du kan ikke velge bort epost-programmet, den sentraliserte avtaleboken eller avdelingens til enhver tid oppdaterte salgsstatistikk dersom administatoren har bestemt at det er informasjon du skal ha.

  Fram til i dag har det eksistert enkelte "byggesett" for intranettløsninger, men de fleste av dem har vært begrenset til en liten flik av virksomheten, for eksempel spesialsøm for økonomi-/ERP-systemer. Nå begynner det imidlertid å dukke opp portalbyggere som samler alle av virksomhetens applikasjoner som den enkelte organisasjon/brukergruppe måtte ha behov for, i ett enkelt kontaktpunkt.

  Et eksempel er Coreport som Boston-selskapet Corechange Inc. introduserte på markedet i august i fjor og som i forrige uke for alvor fikk søkelyset på seg da finanskjendisen Alexander Vik gikk inn på eiersiden via sitt selskap Xcelera.com.

  digi.no har følgelig sett nærmere på Coreport - et produkt som kort forklart administrerer nettleseren din.

  Alt du trenger av gruppevare og andre applikasjoner - det være seg Excel regneark så vel som Word Perfect tekstbehandler, utvalgte Notes-foldere, utvalgte foldere fra e-postprogrammet ditt osv. - kan du for eksempel samle som en ikonliste i venstre marg i nettleseren din. Til høyre kan du velge å legge inn dine mest brukte bokmerker, og om du vil ha en liste over de ti ferskeste IT-nyhetene på nettet som omtaler din eller andre forhåndsdefinerte bedrifter kan du også få det - i tillegg til grafen over toalindeksen på Oslo Børs, dersom det er ønskelig. Hovedfeltet i midten kan du sette av til bedriftens felles avtalebok, standardbrev, salgsstatistikker eller andre virksomhetskritiske oversikter.

  Alt lekkert og funksjonelt presentert på én web-side, en slags skreddersydd HTML à la tekstilverdenens Armani...

  - Poenget er å lage én inngangsport på desktopen for sluttbrukeren, sier daglig leder Morten Skårdal i Corehange Norge AS til digi.no.

  - Ved hjelp av Coreport kan vi tilby en single sign on (engangs pålogging) og et skreddersydd grensesnitt speielt tilpasset den enkeltes arbeidsoppgaver, forklarer han.

  Konsulent Ludvik Høegh-Krohn understreker at den personlige tilpasningen ikke er helt fri. Den enkeltes valgmuligheter er begrenset til den ansattes rolle i forhold til forhåndsdefinerte brukergrupper og organisasjoner. Slik må det være, ellers risikerer en at en går i samme fella som My Yahoo! og liknende portaler har gjort. For det er ikke mange IT-avdelinger som i lengden vil akseptere at bedriftens ørtenhundre ansatte skaffer seg like mange forskjellige intranett, noe som i realiteten er konsekvensen av et totalt frislipp av individualiserte grensesnitt.

  Skreddersøm av B2B-portaler må med andre ord ikke misforstås dit hen at alle ansatte helt og fullt skal få bestemme hva de skal ha på skrivebordet. Tross alt er det endel informasjon som alle i en bestemt del av organisasjonen og skal ha tilgang til, uten mulighet for å sile det bort etter eget forgodtbefinnende.

  - I Coreport sitter du egentlig i intranettet hele tiden. Dette er et verktøy for at IT-avdelingen ikke skal komme på hæla. Et poeng er at vi integrerer ulike innholdsdeler fra vertikale portaler - det vil si at du fra ett påloggingspunkt (via én webside med ett brukernavn og ett passord) kan få full oversikt over viktig bedriftsinformasjon, ERP- og CRM-data, løpende prosjekter, individuelle applikasjoner og ulike produksjonsverktøy, forklarer Skårdal.

  Amerikanske Delphi Group analyserte så sent som i februar i år Coreport-teknologien (versjon 2,1. Den 15. mars kommer versjon 2,2) og konkluderer, nærmest i panegyriske vendinger, at "Corechange-portalen (Coreport, red.anm.) er en enkel og oversiktlig metode for å administrere, bygge, konfigurere og vedlikeholde intra- og ekstranettportaler" samtidig som det er "et effektivt verktøy for å definere enkeltstående brukerroller og samling av roller". I tillegg får løsningen ros for "sin struktur for sikkerhet og autentisering", i den forstand at informasjon lett kan gjøres tilgjengelig for de mange uten at det går på sikkerheten løs.

  Ved innhenting av eksternt web-innhold benytter Coreport funksjonalitet fra Autonomy til å crawle nettet etter relevant informasjon. Autonomy er basert på en type intelligente søk som kun henter innhold du ber om å få - eksempelvis alle nyheter som omtaler nye portalsatsinger, et lite utvalg selskaper eller personer o.l. Fra Coreport kan du så styre nyhetsinnhentingen til å gå så ofte som du selv ønsker.

  - Coreport gir en ryddig organisering og presentasjon av dataene. Det er det det primært handler om, sier Høegh-Krohn.

Til toppen