Corel anbefalt å kutte ut Linux

Analytikere advarer Corel at det fortsatt er lite penger å hente fra Linux-applikasjonsmarkedet, og at selskapet bør konsentrere seg om sine Windows-produkter.

Corel bruker det pågående Linux World-arrangementet for å lansere versjon 2 av sin egen Linux-variant, og for å sørge for maksimal blest omkring den nye illustratørsuiten Corel Draw for Linux.

Det kanadiske programhuset er nede i en dyp dal. I januar var aksjekursen over 40 amerikanske dollar og optimismen stor, med brede visjoner for applikasjonsmarkedet til både Windows og Linux. Selv om aksjekursen - i likhet med de andre Linux-aksjene - falt gradvis, var det fortsatt 30 millioner dollar igjen i kassa ved månedsskiftet februar-mars.

Så falt den forventede fusjonen med Inprise i grus.

I dag er Corel fornøyd bare aksjen holder seg over tre dollar. Noen observatører mener likvidbeholdningen knapt vil rekke til kunngjøringen av kvartalsresultatene 25. september. Et spareprogram på 40 millioner dollar, en nedskjæring på 21 prosent av arbeidsstokken og toppsjef Michael Cowplands symbolske avkall på lønn, betraktes fortsatt som i underkant av det selskapet trenger.

I uavhengige analyser skriver Dow Jones og Investment.com at det er lite penger for Corel å hente i Linux-markedet. Corels applikasjoner er suiter beregnet på sluttbrukere - den allmenne pakken WordPerfect og illustratørpakken Draw - og henvender seg til et svært begrenset marked der det dessuten er mange konkurrerende gratisprogrammer.

Investment.com siterer analytikeren Alpha Ba fra Groome Capital, som mener Corels problem er nettopp den uvettige satsingen i det umodne markedet for Linux-applikasjoner, og at aksjekursen ikke gjenspeiler mistillit til selskapets ledelse. Han anbefaler Corel å trekke seg ut av Linux-markedet inntil videre og konsentrere seg om WordPerfect og Draw for Windows-markedet der nærmere ni av ti PC-brukere oppholder seg. Han peker på at selv optimistene ikke tror på noe større Linux-applikasjonsmarked før om flere år.

Ba mener Corel er moden for overtakelse, og nevner Adobe og Sun som sannsynlige kjøpere.

Les mer om Corel:


Gnome forbereder fullverdig pakke for enbruker Linux
Corel i dyp krise
Konkurs truer Corel
Corel legger ned kontoret i Oslo