Corel bytter jBridge mot andel i GraphOn

JBridge er en bro som gjør det mulig å kjøre Windows fra en rekke ulike Java-klienter.

JBridge er en bro som gjør det mulig å kjøre Windows fra en rekke ulike Java-klienter.

JBridge er tidligere lisensiert til Sybase, men er ennå ikke gitt konkrete produkter. GraphOn er et amerikansk selskap med lang erfaringen innen tynne klienter. Den såkalte GO-serien gjør Unix-applikasjoner tilgjengelige på tynne klienter, og er lisensiert til både Sun og IBM.

Java spiller en sentral rolle i både jBdrige og GO. GraphOn har til hensikt å smelte de to teknologiene sammen, og tilby teknologi som gjøre det mulig å knytte sammen "enhver tjener-plattform og enhver klient-plattform over enhver forbindelse".

De to selskapene innledet et strategisk samarbeid i august i år. Når jBridge (tidligere kjent som "Remagen") overføres til GraphOn, kompenseres Corel med en 25 prosent andel i GraphOn.

Omstendighetene rundt avtalen mellom Corel og GraphOn kompliseres av avtaler GraphOn har med Unity First Acquisition Corporation og med Spencer Trask Securities. Etter en intensjonsavtale mellom GraphOn og Unity First tidligere denne måneden skulle en sammenslåing mellom de to gi GraphOn 6 millioner dollar i ekstra kapital mot at Unity First byttet navn til GraphOn. Denne intensjonsavtalen er koplet mot et opplegg med Spencer Trask som kan gi GraphOn ytterligere 25 millioner dollar i ekstra kapital.

GraphOn advarer at omstendighetene gjør avtalen med Corel betinget av en rekke forhold, og at det ikke er 100 prosent sikkert at den blir gjennomført etter den nåværende skissen.

Corel erklærer at avtalen med GraphOn lar selskapet konsentrere seg om sine hovedprodukter Corel Draw og Corel WordPerfect, samtidig med at man beholder en interesse i jBridge. Hele utviklingsavdelingen bak jBridge overføres til GraphOn. Corels ledelse lover at ingen skal miste jobben.

Til toppen