Corel endrer strategi

Corel Corporation dropper Office for Java, og vil istedet introdusere to helt nye javabaserte konsepter. - Den java-baserte Office-pakken ble for tung, innrømmer Corels Communications Manager i Norden, Lars Nielsen, overfor digi.no.

I vinter lanserte Corel Corporation sin første betaversjon av Office for Java. Lanseringen var en liten sensasjon, ettersom dette var første kontorløsningen som ble introdusert med Java som plattform. Desverre viste det seg at hastigheten i applikasjonene var dårlig - noe som også hang igjen i de påfølgende betaversjonene. Corels communications manager i Norden, Lars Nielsen, forklarer at dette ble et problem for Corel når konseptet skulle kommersialiseres.

- Kundene krevde stadig flere funksjoner, noe som førte til at applikasjonene ble vel tunge for å kjøre på en Java-plattform. Eksempelvis måtte man ha 16 MB minne på en NC for å få en akseptabel fart på applikasjonene, sier Nielsen til digi.no.

Selv om Corel Office for Java nå er på vei ut, betyr ikke dette at Corels satsing på Java vil avta. Corel er nå i ferd med å lansere to nye forretningskonsepter, der begge har sterk javatilknytning.

Den første av disse konseptene, ALTA, er et direkte resultat av Office for Java-utviklingen. Alta er et modulbasert system der kunden kan plukke ut de applikasjonene han selv ønsker. Alle modulene er beregnet for å kjøre på en Java-plattform.

Nært knyttet opp til ALTA-konseptet er en ny Java basert klient-tjener programvare. Denne er ventet å komme i sin første versjon i løpet av vinteren og går foreløpig under det krigsnostalgiske navnet Remagen. Navnet henviser til den tyske byen Remagen, som var innehaver av den eneste broen over Rhinen som ikke ble bombet under ande verdenskrig. Broen ble derfor eneste mulighet for de allierte å nå de sentrale områdene i Tyskland under invasjon.

På samme måte som de allierte var en fragmentert gruppe, tenker Corel seg at de brukerne i et nettverk vil være forskjellige. Remagen vil være en bro mellom brukerne og serveren, og med Java-grensesnitt er det åpent for at flere ulike plattformer kan kommunisere.

- Ut ifra erkjennelsen om at bedrifter vil bli stadig mer nettverksorientert, er dette en mulighet for å lage et effektivt knutepunkt mellom ulike plattformer. Vi ser for oss nettverk bestående av både NCer, PCer Macer og Unix-maskiner, avslutter Nielsen.

Til toppen